en uk

Наукові інтереси

Коротка біографія

1991
диплом Московського фізико-технічного інституту (МФТІ), прикладна математика та фізика
1994
к.ф.-м.н. за спец. фізика твердого тіла, МФТІ та Інститут металофізики НАНУ (ІМФ)
2000
д.ф.-м.н. за спец. надпровідність, ІМФ
2002
с.н.с. за спец. фізика твердого тіла, ІМФ
2006
проф., Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка
2012
чл.-кор. НАН України,
завідувач Відділу надпровідності ІМФ

Основні результати

Вибрані публікації

Ключові доповіді