en uk

Наукові інтереси

  • Фізика твердого тіла:електронна структура та електронні властивості, механізми надпровідності, електронне впорядкування, вихорова матерія, фізика поверхні
  • Надпровідники та інші квантові матеріали:ВТНП-купрати, надпровідники на основі заліза, аморфні надпровідники, дихалькогеніди перехідних металів, топологічні ізолятори
  • Методи та застосування:
    ARPES, тунельна спектроскопія, магнетометрія та транспорт, левітаційні методи, алгоритми машинного навчання, надпровідна електроніка, квантові матеріали для квантових технологій

Коротка біографія

1991
диплом МФТІ, Київське відділення, прикладна математика та фізика
1994
к.ф.-м.н., фізика твердого тіла, Інститут металофізики НАНУ (ІМФ)
2000
д.ф.-м.н., надпровідність, ІМФ
2012
чл.-кор. НАН України, завідувач Відділу надпровідності ІМФ
2019
директор Київського академічного університету
2020
проф., прикладна фізика та наноматеріали, ІМФ
2021
академік НАН України, експериментальна фізикка квантових матеріалів

Основні результати

Вибрані публікації

Ключові доповіді