випуски  2016,  том 14, випуск 3В. О. Харченко, Д. О. Харченко, І. О. Лисенко, В. В. Яновський, А. В. Дворниченко
«Формування нанорозмірних структур на поверхні матеріялів при йонному розпорошенні»
0319–0374 (2016)В. А. Артемюк, Л. І. Карбівська, Л. П. Клюєнко, В. Л. Карбівський
«Синтеза та властивості моно- та багатошарових плівок Ni при їх термічному одержанні»
0375–0385 (2016)В. С. Бушкова
«Комплексні імпедансні діелектричні властивості нікель-кобальтових феритів»
0387–0402 (2016)В. В. Мокляк, Б. К. Остафійчук, В. О. Коцюбинський, Л. З. Збіглей, А. Б. Груб’як, П. І. Колковський
«Структурно-фазові, морфологічні та електрофізичні властивості нанокомпозитів FeF3?nH2O (n ? 0; 0,33; 3)/С»
0403–0423 (2016)Р. В. Ільницький, Б. К. Остафійчук, І. М. Гасюк, І. М. Будзуляк, М. Я. Січка, С. В. Войтків
«Синтеза та властивості нанокомпозиту MgF2/вуглець для катод літійових джерел струму»
0425–0434 (2016)B. P. Bakhmatyuk, I. Ya. Dupliak, and J. M. Voitoviс
«High-Performance Electrode Based on Activated Carbon for Electrochemical Energy Sources»
0435–0444 (2016)Ю. В. Таранец, О. Н. Безкровная, И. М. Притула, П. В. Матейченко, Д. С. Софронов, В. К. Клочков
«Влияние L-аспарагиновой кислоты на кристаллизацию оксалата кальция моногидрата»
0445–0459 (2016)Ю. В. Мильман, Н. З. Галунов, С. И. Чугунова, И. В. Лазарев, Б. В. Истомин, О. И. Запорожец, И. В. Гончарова
«Изучение механических свойств кристаллических молекулярных сцинтилляторов n-терфенила методами индентирования»
0461–0476 (2016)Д. Л. Ващук, С. Ю. Макаренко, В. Е. Яковлев, И. Н. Мельник, В. М. Надутов, В. В. Мокляк
«Структурные и магнитные фазовые превращения в инварном Fe–Ni–C-сплаве, индуцированные механоактивацией»
0477–0492 (2016)

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача