Випуски

 / 

2016

 / 

том 14 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. С. Бушкова
«Комплексні імпедансні діелектричні властивості нікель-кобальтових феритів»
0387–0402 (2016)

PACS numbers: 72.20.-i, 72.80.Sk, 75.50.Gg, 75.50.Tt, 77.22.-d, 77.84.Bw, 85.70.Ge

Наведено результати дослідження діелектричних властивостей феритів складу Ni1?xCоxFe2O4 в інтервалі температур 298–723 К у частотному діяпазоні 10–2–106 Гц. Встановлено, що з ростом частоти дійсна ?? та уявна ?? складові діелектричної проникности зменшуються завдяки механізму поляризаційного процесу, що є характерним для феритів. Показано, що зі зростанням температури збільшується питома провідність нікель-кобальтових феритів. Виявлено, що енергія активації електропровідности ?dc в області високих температур (Т???445 К) значно збільшується для всіх зразків, що містять йони Ni2+. Це зумовлено зміною механізму провідности в інтервалі температур 425–445 К.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача