ІНФОРМАЦІЯ (ПРАВИЛА) ДЛЯ АВТОРІВ


Інформація (правила) для авторів (у pdf)

Міждисциплінарний збірник наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» (ISSN / E-ISSN: 1816-5230 / 2617-3794) друкує ще неопубліковані й не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях наукові огляди та оригінальні статті, що містять та характеризують результати експериментальних і теоретичних досліджень у галузі фізики, хімії, біології, техніки, методів синтезу, оброблення та діагностики нанорозмірних систем та наномасштабних матеріалів: кластерів, наночастинок, нанотрубок, нанокристалів та наноструктур (апатитоподібних та інших біосистем, аморфних та колоїдних нанорозмірних систем, наноструктурних плівок та покриттів, нанопорошків тощо). Статті, в оформленні яких не дотримано зазначених нижче правил для авторів, відхиляються без розглядання по суті.

 1. Редакції надається (електронною поштою або на флеш-накопичувачі) файл манускрипту, набраний у Microsoft Word із назвою, що відповідає прізвищу першого автора (латиницею), наприклад, Kobzarenko.docx. Статті друкуються однією з двох мов: англійською або українською. Викладення має бути структурованим (розділами, наприклад, 1. Вступ, 2. Експериментальна/Теоретична методика, 3. Результати та їх обговорення, 4. Висновки, Цитована література), стислим, відступів і повторів, дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Анотація і розділ «Висновки» не повинні дублюватися. Числові дані слід наводити у загальноприйнятих одиницях. Об'єм статті має бути не більше 5000 слів (з урахуванням основного тексту, таблиць, підписів до рисунків, списку літератури) та 10 рисунків. Питання щодо публікації наукових оглядів (не більше 22000 слів та 60 рисунків) вирішуються редколегією на підставі попередньо наданої авторами розширеної анотації роботи.
 2. Манускрипт має містити 5–7 індексів PACS (за останньою редакцією ‘Physics and Astronomy Classification Scheme 2010’) й анотацію (200–250 слів) статьи разом із 5–6 ключовими словами. Тексти україномовних статей повинні також містити назву статті (разом зі списком авторів й адресами відповідних установ), розширену анотацію (300–350 слів), ключові слова, заголовки таблиць і підписи до рисунків англійською мовою. Анотації українською та англійською повинні бути ідентичними за змістом.
 3. Формули (рівняння) повинно бути набрано у MathType (шрифтом як в основному тексті). Вектори (у тексті, формулах, таблицях і на рисунках) позначаються жирним прямим шрифтом (без курсиву й стрілок зверху), наприклад, a, b, c, A, B, C; а змінні (окрім грецьких) — курсивом, наприклад, a, b, c, A, B, C. У тексті, формулах, таблицях і на рисунках ціла частина десяткового дробу в англійській мові відокремлюються від дробової частини крапкою; а не комою, як у кириличних (українській, російській) мовах. Шрифт і його розмір у формулі (рівнянні) повинні співпадати зі шрифтом і його розміром у тексті статті.
 4. Рисунки (таблиці) подаються після тексту та посилань із зазначенням номера рисунку (таблиці) та підпису до нього (неї) на мові рукопису і на англійській. Рисунки, таблиці та підстрочні примітки (виноски) повинні мати безперервну нумерацію по всій статті. У тексті статті рисунки згадуються наступним чином: (in) Fig. 1 (не на початку речення) або (in) Figure 1 (на початку речення); Fig. 2, a; Fig. 3, a, b або Fig. 3, a and b. Приклади згадування таблиць у тексті: Table 1; Table 2, a; Table 3, a, b або Table 3, a and b. У підписах до рисунків чи таблиць — Fig. 1. ... або Table 1. ... . Окрім вставлених після тексту статті рисунки слід додатково надати й окремими файлами у форматах eps, tif, jpg, png тощо. Рисунки, створені у форматі opj чи cdr, можна надавати і як opj- чи cdr-файли. Роздільність рисунка — 300 dpi (точок на дюйм), а максимальна ширина (у форматі журналу) — 12,7 см. Підписи до осей на графіках повинні містити позначення (найменування) відкладених величин і (через кому, а не в дужках) їхні одиниці вимірювання. Позначення рисунків a, b, c, d ... (на рисунках і в тексті) мають бути курсивом (без дужок).
 5. Задіяні з інших (в тому числі й раніше надрукованих власних) літературних джерел дані (включаючи рисунки, таблиці та формули чи рівняння) повинні обов’язково містити відповідні посилання (у підписах до рисунків чи таблиць та перед формулами чи рівняннями у тексті) задля запобігання порушення авторських прав і редакційної етики чи (само)плагіату. При копіюванні рисунків з інших першоджерел (статей, монографій, книг тощо) необхідно отримати та надати редакції дозволи від видавців і авторів на копіювання цих рисунків. Дозволи від видавців (авторів) можна отримати в електронному вигляді, звернувшись до них з відповідним проханням у електронному листі. Інформація про дозвіл копіювання зазначається у (кінці) підпису до рисунка (Reproduced with permission from [Ref.]. Copyright Year, Publisher). Подані авторами статті перевіряються на наявність плагіату або самоплагіату за допомогою безкоштовних онлайн-інструментів перевірки плагіату: https://www.plag.com.ua, https://smallseotools.com/plagiarism-checker. Переклади статей на іншу мову чи їх пряме дублювання із інших журналів і збірників, як і перекриття текстів поданої статті та будь-яких раніше опублікованих більш ніж на 30%, вважаються самоплагіатом і розглядаються як порушення авторської угоди (див. угоду, що підписується авторами, нижче).
 6. Посилання на літературні джерела наводяться у вигляді порядкового номера у квадратних дужках у тексті статті і без дужок після тексту у розділі “References” (див. приклади нижче та в кроці 3). Список цитованої літератури складається в порядку першого згадування джерела. Звертаємо увагу на порядок слідування ініціалів і прізвищ авторів, бібліографічних відомостей та на розділові знаки, а також на обов’язковість зазначення усіх авторів цитованих робіт, необхідність транслітерації цитованої літератури (References) для посилань на неангломовні джерела. Рекомендовані транслітератори: https://slovnyk.ua, https://translit.net (системи BGN/PCGN). Після транслітерованих назв книг, дисертацій, патентів тощо слід навести у квадратних дужках їх англомовний переклад. Заборонено скорочувати кількість авторів у посиланнях, користуючись et al. У кінці кожного посилання зазначається його цифровий ідентифікатор DOI, якщо такий є у відповідної публікації та вказаний на її інтернет-сторінці видавництва. DOI наводятся після крапки з комою у вигляді посилання https://doi.org/10... (див. приклади 1, 2, 6 і 10 нижче) без крапки в кінці. Посилання на першоджерела повинні бути суворо оформлені відповідно до прикладів:
  1. Y. Geng, S. V. Konovalov, and X. Chen, Prog. Phys. Met., 21, No. 1: 26 (2020); https://doi.org/10.15407/ufm.21.01.026
  2. А. Bahloul and A. Boualleg, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 21, No. 2: 247 (2023); https://doi.org/10.15407/nnn.21.02.247
  3. V. E. Gromov, S. V. Konovalov, K. V. Aksenova, and T. Yu. Kobzareva, Ehvolutsiya Struktury i Svoistv Legkikh Splavov pri Ehnergeticheskikh Vozdeistviyakh [Evolution of Structure and Properties of Light Alloys under Energy Impacts] (Novosibirsk: SB RAS: 2016) (in Russian).
  4. A. Meisel, G. Leonhardt, and R. Szargan, Rontgenspektren und Chemische Bindung [X-Ray Spectra and Chemical Bond] (Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G.: 1977) (in German).
  5. J. M. Ziman, Printsipy Teorii Tvyordogo Tela [Principles of the Theory of Solids] (Moscow: Mir: 1974) (Russian translation).
  6. T. M. Radchenko, I. Yu. Sahalianov, V. A. Tatarenko, Yu. I. Prylutskyy, P. Szroeder, M. Kempinski, and W. Kempinski, The impact of uniaxial strain and defect pattern on magnetoelectronic and transport properties of graphene, Handbook of Graphene: Growth, Synthesis, and Functionalization (Eds. E. Celasco and A. Chaika) (Beverly, MA: John Wiley & Sons, Inc., Scrivener Publishing LLC: 2019), Vol. 1, Ch. 14, p. 451; https://doi.org/10.1002/9781119468455.ch14
  7. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables (Eds. M. Abramowitz and I. A. Stegun), Nat’l Bureau of Standards. Appl. Math. Ser. Vol. 55 (Washington, D.C.: U.S. Govt. Printing Office: 1964).
  8. B. B. Karpovych and O. B. Borovkoff, Proc. of Symp. “Micromaterials Engineering” (Dec. 25–31, 1999) (Kiev: RVV IMF: 2000), Vol. 2, p. 113 (in Russian).
  9. A. Eh. Krug and Yu. J. Radius, Abstr. Int. Conf. Phys. Phenomena (Dec. 25–31, 1991, Alushta) (Kharkiv: 1991), p. 12.
  10. T. M. Radchenko, Vplyv Uporiadkuvannya Defektnoyi Struktury на Transportni Vlastyvosti Zmishanykh Krystaliv [Influence of Ordering of the Defect Structure on Transport Properties of the Mixed Crystals] (Thesis of Disser. for Dr. Phys.-Math. Sci.) (Kyiv: G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.U.: 2015) (in Ukrainian); https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35430.22089
  11. E. M. Gololobov, V. B. Shipilo, N. I. Sedrenok, and A. I. Dudyak, Sposob Polucheniya Karbonitridov Metallov [Production Method of Metal Carbonitrides], Authors’ Certificate 722341 SSSR (Published November 21, 1979) (in Russian).
  12. V. G. Trubachev, K. V. Chuistov, V. N. Gorshkov, and A. E. Perekos, Sposob Polucheniya Metallicheskikh Poroshkov [The Technology of Metallic Powder Production]: Patent 1639892 SU. MKI, B22 F9/02, 9/14 (Otkrytiya i Izobreteniya, 34, No. 13: 11) (1991) (in Russian).
  13. Yu. M. Koval’ and V. V. Nemoshkalenko, O Prirode Martensitnykh Prevrashcheniy [On the Nature of Martensitic Transformations] (Kyiv: 1998) (Prepr./N.A.S. of Ukraine. Inst. for Metal Physics. No. 1, 1998) (in Russian).
  14. Увага: якщо авторів двоє, то між ними пишеться “and” без коми після першого автора (див. приклад 2 вище); якщо авторів більше двох, то окрім коми після кожного автора перед останнім пишеться ще й “and” (див. приклади 1, 3 і 4 вище). Назва журналу (книги, монографії) зазначається курсивом; а кожне слово (окрім прийменників і сполучників) в англійській назві — з великої літери. Номер тому видання (журналу) — жирним шрифтом. Зазначення назви (без курсиву) цитованої статті, як і її останньої сторінки, є бажаним, але не обов’язковим.

  Загальноприйняті скорочення назв видань: див. (1) https://cassi.cas.org/search.jsp, (2) https://rmp.aps.org/files/rmpguapb.pdf, (3) https://images.webofknowledge.com/WOK46P9/help/WOS/A_abrvjt.html, (4) https://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf.

 7. Коректура (pdf-файл) відправляється авторам електронною поштою. На її перевірку надається до 5 робочих днів. По завершенню зазначеного терміну стаття направляється до друку. Виправлення позначаються в Adobe Reader (за допомогою опції додавання коментарів і позначок у PDF-файлах) або оформлюються як перелік правок (із зазначенням сторінки, рядка, слова, формули тощо) окремим файлом і повертаються до редакції електронною поштою. Надруковані статті можна безкоштовно завантажити на сайті. Друковану паперову копію випуску можна замовити, звернувшись до головного редактора.
  Звертаємо увагу авторів і читачів, що україномовні тексти (назви статей, анотації, ключові слова) редагуються за чинною (новою) редакцією «Українського правопису» (2019) (див. також https://slovnyk.ua/pravopys.php). Застосовуються також наступні словники: (1) Правописний словник / Григорій Голоскевич (14-е видання). — Львів: Видавництво «Апріорі», 2020. — 648 с. (https://slovnyk.me/dict/holoskevych); (2) Українсько-англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики: Біля 30000 лексем / В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: Видавництво «Рада», 1996. — 934 с.; (3) електронні KyivDictionary, СЛОВНИК.UA, Російсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко, Ю. Марченко, О. Телемко та ін. 2007–2022 та Англійсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко та ін. 2011–2020.
 8. Плата за публікацію не стягується з окремих осіб чи установ, тобто з їхнього боку немає ніяких витрат на опублікування та зборів за опрацювання статті.
 9. Відповідальність за редакційний нагляд під час і після процесу рецензування манускриптів, за остаточне рішення щодо рукописів, за опублікування статей і за необхідності їх виправлення чи навіть відкликання після опублікування несе головний редактор періодичного видання. За шаленої необхідності окрім електронної надати й друковану версію статті її можна надіслати до редакції за поштовою адресою: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (редакція), бульвар Академіка Вернадского, 36, каб. 210; 03142 Київ, Україна.
 10. Скан (фотокопія) підписаної Угоди про передачу авторського права надсилається електронною поштою (з темою “Nano” в електронному листі) разом з файлами манускрипту й рисунками.
 11. Угода про передачу авторського права

  Ми, що нижче підписалися, автори манускрипту «... ... ...», передаємо засновникам і редколеґії збірника наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» право опублікувати цей рукопис англійською (українською) мовою. Ми підтверджуємо, що ця публікація не порушує авторського права інших осіб, установ або організацій.

  Підписи авторів: ... ... ... (прізвище, ім’я, по батькові; дата; поштова адреса; електронна адреса; тел.)

  Угоду підписують усі автори (із зазначенням їх адрес й електронної пошти) або один (кореспондуючий) від імені усіх. Слід вказати прізвище, ім'я та по батькові автора, з яким редакція вестиме листування, його поштову адресу, номер телефону, адресу електронної пошти. За авторами зберігається вся решта прав як власників рукопису.

Опубліковані статті зберігаються у відкритому доступі та ліцензовані на умовах Creative Commons License International License.

Creative Commons License
Цей сайт і його метадані ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
© 2003 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про журнал Угода користувача