Публікаційна етика

та запобігання несумлінної практики публікацій


Публікаційна етика у pdf


Редакційна колеґія збірника наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і робить все для запобігання будь-яких порушень їх. У своїй діяльності редакція спирається на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (https://publicationethics.org/).

Обов’язки редакції

Всі представлені статті рецензуються експертами в даній області («подвійне сліпе» рецензування).
При розгляді статті враховуються відповідність її предметній області, обґрунтованість, значимість, ориґінальність, читабельність і мова.
За результатами рецензування стаття може бути прийнята до опублікування без доопрацювання, прийнята з доопрацюванням або відхилена.
Відхилені статті повторно не рецензуються.
Статті можуть бути відхилені без рецензії, якщо вони очевидним чином не підходять для публікації.
Редакція приймає рішення про публікацію, керуючись політикою збірника, із врахуванням чинного законодавства в області авторського права.
Не допускається до публікації інформація, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плаґіатом.
За наявності будь-яких конфліктів інтересів (фінансових, академічних, особистих) всі учасники процесу рецензування повинні повідомити про це редколеґію. Всі спірні питання розглядаються на засіданні редколеґії.
Прийняті до опублікування статті розміщуються у відкритому доступі на сайті збірника; авторські права зберігаються за авторами.

Етичні принципи в діяльності рецензентів

Рецензенти оцінюють статті за їхнім вмістом, безвідносно до національності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічної приналежності або політичних переконань авторів.
Співробітники редакції повинні не повідомляти будь-яку інформацію про статті, що надійшли, особам, які не є рецензентами, авторами, співробітниками редакції та видавництва.
Рецензування має бути проведено об’єктивно. Персональна критика автора є неприйнятною. Рецензенти зобов’язані обґрунтовувати свою точку зору чітко і об’єктивно.
Рецензування допомагає видавцеві приймати рішення та за допомогою співпраці з рецензентами й авторами поліпшити статтю.
Матеріали, отримані для рецензії, є конфіденційними документами та рецензуються анонімно.
Рецензент також зобов’язаний звертати увагу редактора на істотну або часткову подібність представленої статті з будь-якої іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо знайомий.

Принципи, якими повинні керуватися автори наукових публікацій

Автори статей повинні представляти точний звіт про виконану роботу й об’єктивне обговорення її значущості.
Автори статті повинні надавати достовірні результати проведеного огляду й аналізу досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані твердження є неприйнятними.
Стаття має містити достатню кількість інформації для перевірки та повторення експериментів або розрахунків іншими дослідниками. Шахрайські або свідомо неправдиві заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.
Автори можуть надавати ориґінальні реґулярні й оглядові роботи. При використанні текстової або графічної інформації, отриманої з робіт інших осіб, обов’язково необхідні посилання на відповідні публікації або письмовий дозвіл їхнього автора.
Подання статті у понад одне періодичне видання розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятною.
Авторство має бути обмежене тими, хто зробив значний внесок у концепцію, розробку, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження.
Джерела фінансової підтримки дослідження, що публікується, можуть бути вказані.

 

Creative Commons License
Цей сайт і його метадані ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
© 2003 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Угода користувача