Публікаційна етика та запобігання несумлінної практики публікацій


Публікаційна етика у pdf


Редакційна колеґія міждисциплінарного збірника наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» (ISSN / E-ISSN: 1816-5230 / 2617-3794) дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і робить все для запобігання будь-яких порушень їх. У своїй діяльності редакція спирається на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій.

 1. Обов’язки редакції

  1. Всі представлені рукописи статей рецензуються експертами в даній області («подвійне сліпе» рецензування). Головний редактор і заступник головного редактора забезпечують процес зовнішнього рецензування: вони визначають і запрошують незалежних експертів з відповідним науковим досвідом з усього світу для рецензування рукопису, гарантуючи, що їхні знання та навички забезпечать ретельне рецензування.
  2. Під час розгляду рукопису враховуються відповідність її предметній області, обґрунтованість, значимість, ориґінальність, читабельність і мова.
  3. За результатами рецензування стаття може бути прийнята до опублікування без доопрацювання, прийнята з доопрацюванням або відхилена.
  4. Відхилені статті повторно не рецензуються.
  5. Статті можуть бути відхилені без рецензії, якщо вони очевидним чином не підходять для публікації.
  6. Редакція приймає рішення про опублікування, керуючись політикою збірника, із врахуванням чинного законодавства в області авторського права.
  7. Усі рукописи статей перевіряються на плаґіят (https://www.plagramme.com, https://smallseotools.com/plagiarism-checker). Не допускається до публікації інформація, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плаґіатом.
  8. За наявности будь-яких конфліктів інтересів (фінансових, академічних, особистих) всі учасники процесу рецензування повинні повідомити про це редколеґію. Всі спірні питання розглядаються на засіданні редколеґії.
  9. Прийняті до опублікування статті розміщуються у відкритому доступі на сайті збірника; авторські права зберігаються за авторами.
  10. Відповідальність за редакційний нагляд за рукописами під час і після процесу рецензування, а також за остаточне рішення щодо рукописів несе головний редактор періодичного видання.
 2. Етичні принципи в діяльності рецензентів

  1. Рецензенти оцінюють статті за їхнім вмістом, безвідносно до національности, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічної приналежности або політичних переконань авторів.
  2. Співробітники редакції повинні не повідомляти будь-яку інформацію про рукописи статей, що надійшли, особам, які не є рецензентами, авторами, співробітниками редакції та видавництва.
  3. Рецензування має бути проведено об’єктивно. Персональна критика автора є неприйнятною. Рецензенти зобов’язані обґрунтовувати свою точку зору чітко й об’єктивно.
  4. Рецензування допомагає головному редактору та видавцеві приймати рішення та за допомогою співпраці з рецензентами й авторами поліпшити статтю.
  5. Матеріяли, отримані для рецензії, є конфіденційними документами та рецензуються анонімно.
  6. Рецензент також зобов’язаний звертати увагу редактора на істотну або часткову подібність представленого рукопису статті з будь-якої іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо знайомий.
 3. Принципи, якими повинні керуватися автори наукових публікацій

  1. Автори статей повинні представляти точний звіт про виконану роботу й об’єктивне обговорення її значущості, надавати достовірні результати проведених огляду й аналізи досліджень. Явно помилкові чи то сфальсифіковані твердження є неприйнятними.
  2. Стаття має містити достатню кількість інформації для перевірки та повторення експериментів або розрахунків іншими дослідниками. Шахрайські або свідомо неправдиві заяви прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.
  3. Автори можуть надавати ориґінальні реґулярні й оглядові роботи. За використання текстової чи то графічної інформації, отриманої з робіт інших осіб (в тому числі й власних), обов’язково необхідні посилання на відповідні публікації (у списку цитованої літератури) та/або письмовий дозвіл їхніх авторів задля запобігання плаґіяту (самоплаґіяту).
  4. Подання рукопису статті у понад одне періодичне видання розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.
  5. Авторство має бути обмежене тими, хто зробив значний внесок у концепцію, розробку, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження.
  6. Автори можуть зазначати подяки організаціям/установам і колеґам за підтримку й обговорення матеріялів роботи, а також вказувати джерела фінансової підтримки (ґранти, проєкти тощо) проведених досліджень.
 4. Виправлення (відкликання) статті після її опублікування

  Якщо необхідно внести зміни після того, як статтю було опубліковано, їх буде внесено після ретельного розгляду редакцією, щоб переконатися, що всі необхідні зміни відповідають політиці видання та рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій. Крім випадків незначної помилки, будь-які необхідні зміни супроводжуватимуться сповіщенням після публікації, яке буде постійно пов’язане з ориґінальною статтею. Також буде опубліковано заяву з поясненням причин значної зміни статті. У рідкісних випадках може знадобитися відкликання опублікованої статті, коли наукову інформацію в ній було суттєво скомпрометовано. Усі співавтори повинні підписати спростування, вказавши помилку та коротко пояснивши, як це вплинуло на висновок, і подати його для опублікування. Якщо в опублікованій статті буде виявлено порушення, редакційна колеґія опублікує заяву про занепокоєння під час розслідування. У разі необхідности опубліковану статтю буде відкликано (видалено) з наданням пояснень.

 

Creative Commons License
Цей сайт і його метадані ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
© 2003 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Угода користувача