Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології

 
збірник наукових працьнаносистеми, наноматеріали, нанотехнології</a> ISSN: 1816-5230 (друковане видання)
E-ISSN: 2617-3794 (електронне видання)

DOI журналу: https://doi.org/10.15407/nnn

Збірник наукових праць (журнал) «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» заснований у 2003 році, є одним з провідних періодичних наукових видань України.

Головний редактор журналу: чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Валентин Андрійович Татаренко.

SCImago Journal & Country Rank

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова

З жовтня 2003 року засновником і видавцем журналу «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» є Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (ІМФ НАНУ). Див. також два інші видання ІМФ НАНУ:

MNT   UFM