наносистеми, наноматеріали, нанотехнології

 
збірник наукових працьнаносистеми, наноматеріали, нанотехнології</a>

Збірник наукових праць "наносистеми, наноматеріали, нанотехнології" заснований у 2003 році, є одним з провідних періодичних наукових видань України.

Головний редактор— чл.–кор. НАН України,
д–р фіз.– мат. н., проф. Валентин Андрійович Татаренко.

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова

З жовтня 2003 року засновником і видавцем збірника  наносистеми, наноматеріали, нанотехнології є Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.