Загальна інформація про збірник

НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ


ISSN: 1816-5230 (друковане видання)
E-ISSN: 2617-3794 (електронне видання)
DOI журналу: https://doi.org/10.15407/nnn

Тематика:

Збірник наукових праць (журнал) публікує огляди сучасного стану найбільш актуальних проблем фізики наносистем та наноматеріалів, а також суміжних з нею наук. У збірнику також наведено ориґінальні статті за основними результатами робіт, виконаних в рамках комплексних програм фундаментальних досліджень Національної академії наук України, що стосуються наномасштабних систем, наноматеріалів і нанотехнологій. Основну увагу приділено розгляду проблемних питань нанофізики та наноелектроніки, електронній та атомарній будові кластерних і наноструктурованих матеріалів на основі діелектриків, напівпровідників або металів, порошків, наноструктурних плівок і покриттів, композитів, а також вуглецевих наночастинок і нанотрубок, графенових плівок, дослідженню їхніх фізико-хімічних і механічних властивостей. Представлено результати досліджень поверхневих явищ, синтезу наночастинок, наноструктур і багатофункціональних наномасштабних матеріалів технічного та медичного призначення. Розглянуто особливості технологій одержання та діагностики наносистем. Статті друкуються мовою ориґіналу. Збірник розраховано на наукових працівників, інженерів, викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Відповідно до переліку наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, журналу (збірнику наукових праць) «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» присвоєно категорію «А». У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата фізико-математичних і технічних наук за спеціальностями: 101 – Екологія; 102 – Хімія; 104 – Фізика та астрономія; 105 – Прикладна фізика та наноматеріали; 122 – Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія; 132 – Матеріалознавство; 136 – Металургія; 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 153 – Мікро- та наносистемна техніка; 161 – Хімічні технології та інженерія; 162 – Біотехнології та біоінженерія; 163 – Біомедична інженерія; 171 – Електроніка; 183 – Технології захисту навколишнього середовища.

Виходить 4 рази на рік (том містить 4 випуски).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія KB № 10112 від 13.07.2005 р. та оновлене свідоцтво серії КВ № 23231-13071ПР від 22.03.2018 р. У 2024 р. рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 907 від 21.03.2024 р. журналу присвоєно ідентифікатор медіа R30-03169 (див. додаток до рішення Національної ради 21.03.2024 № 907) в реєстрі суб’єктів у сфері друкованих медіа.

Звертаємо увагу авторів і читачів, що україномовні тексти (назви статей, анотації, ключові слова) редагуються за чинною (новою) редакцією «Українського правопису» (2019) (див. також https://slovnyk.ua/pravopys.php). Застосовуються також наступні словники: (1) Правописний словник / Григорій Голоскевич (14-е видання). — Львів: Видавництво «Апріорі», 2020. — 648 с. (https://slovnyk.me/dict/holoskevych); (2) Українсько-англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики: Біля 30000 лексем / В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: Видавництво «Рада», 1996. — 934 с.; (3) електронні KyivDictionary, СЛОВНИК.UA, Російсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко, Ю. Марченко, О. Телемко та ін. 2007–2022 та Англійсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко та ін. 2011–2020.

SCImago Journal & Country Rank

Редакційна колеґія:

В. А. Татаренко — головний редактор, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID, ResearchGate
Б. М. Мордюк — заступник головного редактора, д.ф.-м.н., с.н.с., Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
В. В. Лізунов — відповідальний секретар редколеґії, проф., д.ф.-м.н., Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
С. А. Беспалов — д.т.н., с.н.с., СФТМН НОВ Президії НАН України; Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
М. Я. Валах — чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
Р. В. Вовк — акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Харківський національний ун-т імені В. Н. Каразіна МОН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
П. П. Горбик — чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
В. О. Зажигалов — чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф., Ін-т сорбції та проблем ендоекології НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID
Б. Заіді — кандидат фізичних наук, факультет наук про матерію, Ун-т Батни 1 Хадж Лахдар, Батна, Алжир; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, ORCID
В. Л. Карбівський — д.ф.-м.н., проф., Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID
О. А. Кордюк — акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Київський академічний ун-т; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
С. О. Котречко — чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
М. П. Куліш — чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка МОН України; Scopus Author ID, WoS ResearcherID
Б. І. Лев — акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Ін-т теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID
Є. Г. Лень — д.ф.-м.н., проф., Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
Ю. А. Малєтін — д.х.н., с.н.с., Ін-т сорбції та проблем ендоекології НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID
С. І. Оковитий — чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID
В. Є. Панарін — д.т.н., с.н.с., Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, ORCID
Р. Р. Панчук — д.б.н., Ін-т біології клітини НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, ORCID
О. Д. Погребняк — д.ф.-м.н., проф., Сумський держ. ун-т МОН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
Ю. І. Прилуцький — д.ф.-м.н., проф., ННЦ «Ін-т біології та медицини» Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка МОН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, ORCID
В. А. Прокопенко — д.т.н., с.н.с., Ін-т біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID
О. А. Пуд — д.х.н., проф., Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
Т. М. Радченко — д.ф.-м.н., с.н.с., Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
П. Є. Стрижак — акад. НАН України, д.х.н., проф., Ін-т фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України; Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
В. Й. Сугаков — чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Ін-т ядерних досліджень НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
Л. Ф. Суходуб — чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Сумський держ. ун-т МОН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
В. М. Уваров — чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
О. М. Файнлейб — чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф., Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
Д. О. Харченко — д.ф.-м.н., проф., Ін-т прикладної фізики НАН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID
О. В. Хоменко — д.ф.-м.н., проф., Сумський держ. ун-т МОН України; Google Scholar Profile, Scopus Author ID

Адреса редакції:

Україна, 03142 Київ, бульвар Академіка Вернадського, 36, каб. 210; тел.: +380 44 4241221; електронна пошта: tatar@imp.kiev.ua

З будь-яких питань стосовно збірника наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» (щодо інформації для авторів і читачів, надсилання, отримання, поточного стану та ухвалення рішення про прийняття статті до друку, коректури, правок до та після її опублікування тощо) можна писати на електронну адресу tatar@imp.kiev.ua або телефонувати +380 44 4241221

Головний редактор: Валентин Андрійович Татаренко, tatar@imp.kiev.ua, +380 44 4241221
Заступник головного редактора: Богдан Миколайович Мордюк, mordyuk@imp.kiev.ua, +380 97 9857746
Відповідальний секретар редколеґії: Вячеслав Вячеславович Лізунов, lizunov.vyacheslav@gmail.com, +380 44 4242210

Creative Commons License
Цей сайт і його метадані ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
© 2003 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Угода користувача