Індексування та реферуванняЩоквартальний збірник наукових праць "Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii" ("Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології") індексується у міжнародних наукометричних базах даних і входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України.
Журнал "Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii" індексується в наукометричних базах даних: Scopus (Elsevier), Google Scholar, CNKI Scholar, Crossref, EBSCO, ВИНИТИ РАН, eLIBRARY, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), JIC index, УРЖ Джерело, електронній бібліотеці НАНУ, НБУВ (Україніка наукова).
В аналітичний портал SCImago Journal & Country Rank (SJR) збірник було включено у 2015 р.
SCImago Journal & Country Rank
0.09
2018CiteScore
 
18th percentile
Powered by  Scopus

Creative Commons License
Цей сайт і його метадані ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2020 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача