Індексування та реферування


Щоквартальний збірник наукових праць (журнал) "Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii" («Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології») індексується та реферується у Scopus (SCImago Journal & Country Rank (SJR)), Google Scholar, CNKI Scholar, Crossref, EBSCO, ВИНИТИ РАН, eLIBRARY, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), JIC index, УРЖ Джерело, електронній бібліотеці НАНУ, НБУВ (Україніка наукова).

Відповідно до переліку наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, журналу (збірнику наукових праць) «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології» присвоєно категорію «А». У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата фізико-математичних і технічних наук за спеціальностями: 101 – Екологія; 102 – Хімія; 104 – Фізика та астрономія; 105 – Прикладна фізика та наноматеріали; 122 – Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія; 132 – Матеріалознавство; 136 – Металургія; 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 153 – Мікро- та наносистемна техніка; 161 – Хімічні технології та інженерія; 162 – Біотехнології та біоінженерія; 163 – Біомедична інженерія; 171 – Електроніка; 183 – Технології захисту навколишнього середовища.

SCImago Journal & Country Rank     CiteScore
0.4
2020CiteScore
 
20th percentile
Powered by  Scopus

Creative Commons License
Цей сайт і його метадані ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
© 2003 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача