Індексування та реферуванняSCImago Journal & Country Rank

Щоквартальний збірник наукових праць "Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii" ("Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології") індексується у міжнародних наукометричних базах даних і входить до Переліку наукових фахових видань України.
Так, збірник "Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii" індексується у наукометричній базі даних Scopus (Elsevier), а також в системах Google Scholar, CNKI Scholar, INSPEC, EBSCO, ВИНИТИ РАН, eLIBRARY, JIC index, УРЖ Джерело, електронній бібліотеці НАНУ, НБУВ (Україніка наукова). В аналітичний портал SCImago Journal & Country Rank (SJR) збірник було включено у 2015 р.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача