Випуски

 / 

2016

 / 

том 14 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. Л. Ващук, С. Ю. Макаренко, В. Е. Яковлев, И. Н. Мельник, В. М. Надутов, В. В. Мокляк
«Структурные и магнитные фазовые превращения в инварном Fe–Ni–C-сплаве, индуцированные механоактивацией»
0477–0492 (2016)

PACS numbers: 61.05.Qr, 61.72.Hh, 75.30.Cr, 75.50.Bb, 76.80.+y, 81.20.Wk, 81.30.Kf, 81.40.Rs

Досліджено вплив механоактивації в планетарному млині протягом фіксованого часу (4, 8, 12 і 16 годин) на структуру, розподіл надтонких магнетних полів і магнетні властивості інварного стопу Fe–30,9% Ni–1,23% C. Механоактивація порошку стопу спричиняє як пряме ???-перетворення, так і зі збільшенням тривалости оброблення зворотнє ???-перетворення, що приводять до змін у магнетній підсистемі. В основі стадійности перетворень у стопі в процесі механоактивації лежить індукований деформацією перерозподіл хемічних елементів у твердому розчині, в тому числі частковий розпад графітової фракції та додаткове розчинення вуглецю в аустенітній фазі.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача