Випуски

 / 

2016

 / 

том 14 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. В. Таранец, О. Н. Безкровная, И. М. Притула, П. В. Матейченко, Д. С. Софронов, В. К. Клочков
«Влияние L-аспарагиновой кислоты на кристаллизацию оксалата кальция моногидрата»
0445–0459 (2016)

PACS numbers: 61.05.cp, 68.37.Hk, 81.07.Вс, 81.10.Dn, 87.64.Ee, 87.85.J-, 87.85.Rs

Розглянуто вплив молярного співвідношення концентрацій йонів Кальцію й оксалату на морфологію кристалів моногідрату оксалату кальцію (СОМ) — одного з головних компонентів патогенних мінералів, з яких складаються ниркові камені людей. Вивчено вплив добавки L-аспарагінової кислоти (L-asp) різної концентрації на морфологію і розмір одержуваних кристалів СОМ. Встановлено, що додавання L-asp пригнічує ріст кристалів СОМ і приводить до зменшення їхніх розмірів. У розчинах з концентраціями [Ca2?]???4 ммоль/л і [C2O42–]???0,2 ммоль/л при додаванні L-asp знижується ймовірність утворення дендритів, і при концентрації L-asp у 8–20 ммоль/л відбувається утворення поодиноких кристалів. У разі концентрацій [Ca2?]???4 ммоль/л і [C2O42–]?? ??4 ммоль/л навіть при високій концентрації L-asp (20 ммоль/л) утворюються аґломерати з поодиноких кристалів, що вказує на менший ступінь інгібування.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача