Випуски

 / 

2016

 / 

том 14 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. В. Мокляк, Б. К. Остафійчук, В. О. Коцюбинський, Л. З. Збіглей, А. Б. Груб’як, П. І. Колковський
«Структурно-фазові, морфологічні та електрофізичні властивості нанокомпозитів FeF3?nH2O (n ? 0; 0,33; 3)/С»
0403–0423 (2016)

PACS numbers: 61.05.Qr, 68.37.Hk, 72.80.Tm, 75.20.Ck, 76.80.+y, 77.22.-d, 81.70.Pg, 82.47.Aa

Роботу присвячено вивченню термічно індукованих структурно-фазових перетворень у системі FeF3?nH2O з аналізою перебігу морфологічних змін матеріялів ?-FeF3?3H2O, FeF3?0,33H2O та r-FeF3. Досліджено механізм провідности фторидів заліза з різними ступенями гідратації та композитів з вуглецем на їх основі, а також особливості їхньої магнетної мікроструктури. Одержані результати є підґрунтям для створення ефективних катодних композицій для літійових джерел струму.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача