Випуски

 / 

2016

 / 

том 14 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

B. P. Bakhmatyuk, I. Ya. Dupliak, and J. M. Voitoviс
«High-Performance Electrode Based on Activated Carbon for Electrochemical Energy Sources»
0435–0444 (2016)

PACS numbers: 82.45.Aa, 82.45.Fk, 82.45.Yz, 82.47.Jk, 82.47.Uv, 82.47.Wx, 84.32.Tt

Це дослідження показує, що комерційний активований вуглецевий матеріял "Norіt DLC Supra 30" забезпечує електроду з високими показниками для електрохемічних енергетичних джерел у 25%-водному електроліті ZnI2. Це показано на основі аналізи ізотерм десорбції йоду, залежностей питомої розрядної ємности від струмового навантаження, а також Раґонового графіка, нарисованого з використанням ґальваностатичних заряд–розряд-залежностей при діяпазоні густини електричного струму 0,5–9 А/г. Високі значення ступеня поверхневого покриття від 0,73 до 0,87 визначають великі значення питомої енергії від 1240 Дж/г до 1096 Дж/г при значеннях діяпазону питомої потужности від 0,6 до 8 Вт/г. Комерційний активований вуглецевий матеріял "Norіt DLC Supra 30" демонструє високі значення питомої енергії (1217 Дж/г), питомої ємности (1156 К/г), Кулонової ефективности (88%), а також питомої потужности (4,3 Вт/г) у 2000-у циклі.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача