Випуски

 / 

2016

 / 

том 14 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. В. Мильман, Н. З. Галунов, С. И. Чугунова, И. В. Лазарев, Б. В. Истомин, О. И. Запорожец, И. В. Гончарова
«Изучение механических свойств кристаллических молекулярных сцинтилляторов n-терфенила методами индентирования»
0461–0476 (2016)

PACS numbers: 62.20.D-, 62.20.Hg, 62.20.mm, 62.20.Qp, 62.25.Mn, 81.40.Jj, 81.40.Lm

В роботі досліджено органічні моно- і полікристали n-терфенілу. Крихкість, яка властива органічним монокристалам, робить класичні методики дослідження механічних властивостей малоінформативними. У зв’язку з цим було використано методику індентування для визначення механічних властивостей, твердости та модуля Юнґа. Модуль Юнґа було також визначено ультразвуковим методом. Методикою індентування було побудовано криві деформації, вивчено плазучість, а за допомогою Кнуппового індентора було досліджено анізотропію мікротвердости монокристалу. Описано специфічні особливості механічної поведінки n-терфенілу та їх кореляцію зі значеннями світлового виходу полікристалів.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача