Випуски

 / 

2016

 / 

том 14 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Р. В. Ільницький, Б. К. Остафійчук, І. М. Гасюк, І. М. Будзуляк, М. Я. Січка, С. В. Войтків
«Синтеза та властивості нанокомпозиту MgF2/вуглець для катод літійових джерел струму»
0425–0434 (2016)

PACS numbers: 72.80.Tm, 81.40.Rs, 81.70.Pg, 82.45.Aa, 82.45.Fk, 82.45.Yz, 82.47.Aa, 82.80.Fk

Методою хемічного осадження одержано нанодисперсний фторид маґнію з вуглецевою струмопровідною добавкою органічного походження. Встановлено електрофізичні параметри даного матеріялу та показано можливість його використання для катод літійових джерел струму.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача