випуски  2013,  том 11, випуск 3

Cкачать змґст випуску ( в PDF форматґ )А. П. Кирилюк
«Самосогласованная космология, динамическая относительность и каузальная квантовая механика как объединённые проявления симметрии сложности»
0437–0517 (2013)Ю. А. Кругляк
«Обобщённая модель электронного транспорта Ландауэра–Датты–Лундстрома »
0519–0549 (2013)М. Д. Бучковська, Р. І. Бігун, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов
«Електропровідність дрібнокристалічних плівок міді нанометрової товщини »
0551–0564 (2013)Ю. С. Перец, Л. Ю. Мацуй, Л. Л. Вовченко, В. В. Козаченко
«Частотна залежність електропровідности в нанокомпозитах з бінарним наповнювачем »
0565–0578 (2013)Н. В. Бондарь, М. С. Бродин, Ю. В. Ермолаева
«Образование связности (перколяции) экситонов в плотных и разреженных массивах квантовых точек в матрицах разной топологии »
0579–0594 (2013)В. Л. Демченко
«Структура та властивості потрійних поліелектроліт–металічних комплексів, підданих дії постійного магнітного поля»
0595–0604 (2013)B. Ya. Venhryn, I. I. Grygorchak, B. P. Bakhmatyuk, Yu. O. Kulyk, and S. I. Mudry
«Influence of Ultrasonic Treatment of Activated Carbon in Cavitation and Precavitation Regimes on Capacitive and Pseudocapacitive Energy Storage in Electrochemical Supercapacitors »
0605–0617 (2013)V. M. Nadutov, D. L. Vashchuk, P. Yu. Volosevich, V. A. Beloshenko, V. Z. Spuskanyuk, and O. A. Davidenko
«Effect of High-Pressure Treatment on Structure and Properties of Invar Fe–35% Ni Alloy»
0619–0633 (2013)А. С. Кравцова, О. О. Коров’янко, І. Б. Стратійчук, В. І. Буркут
«Одержання гібридних нанокристалів з використанням наномагнетиту та наночастинок Ag у водних розчинах »
0635–0642 (2013)М. В. Маніло, І. А. Ар’єв, Г. С. Литвинов
«Загальні закономірності та особливості утворення біонанокомпозитів ароматичних амінокислот з багатошаровими вуглецевими нанорурками »
0643–0654 (2013)

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача