Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Л. Демченко
«Структура та властивості потрійних поліелектроліт–металічних комплексів, підданих дії постійного магнітного поля»
0595–0604 (2013)

PACS numbers: 66.30.Pa, 68.55.-a, 73.61.At, 81.15.Cd, 81.15.Jj, 81.40.Rs, 85.40.-e

Досліджено вплив постійного магнітного поля (B???0,1 Тл) на структурну організацію, термомеханічні та електричні властивості потрійних поліелектроліт–металічних комплексів, одержаних на основі поліелектролітних комплексів з еквімольним співвідношенням протилежно заряджених поліелектролітів (пектину і поліетиленіміну) та йонів перехідних металів Cu2+, Ni2+ або Co2+. Встановлено, що в міжмолекулярному просторі всіх полімер–металічних систем існують металополімерні комплекси; при цьому під дією постійного магнітного поля відбувається збільшення Бреґґової віддалі між шарами макромолекул, координованих йонами Cu2+ і Ni2+ та її зменшення у випадку катіонів Co2+. Показано, що для вихідного поліелектролітного комплексу та полімер–металічних систем з Cu2+ й Ni2+, підданих дії постійного магнітного поля, має місце зниження температури структурного склування, тоді як у випадку з Co2+ відбувається її підвищення. Всі полімер–металічні системи, піддані дії постійного магнітного поля, характеризуються підвищенням електропровідності на 1–1,5 порядки.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача