Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. А. Кругляк
«Обобщённая модель электронного транспорта Ландауэра–Датты–Лундстрома »
0519–0549 (2013)

PACS numbers: 71.15.Mb, 72.10.Bg, 73.22.Dj, 73.23.Ad, 73.63.-b, 84.32.Ff, 85.35.-p

В межах концепції «знизу–вгору» наноелектроніки розглянуто загальні питання електронної провідности, причини виникнення струму, роль електрохімічних потенціалів, функцій Фермі і Фермівського вікна провідности, модель пружнього резистора, різні режими транспорту електронів, моди провідности, коефіцієнт проходження. Викладено узагальнену модель транспорту електронів у режимі лінійного відгуку, розвинену Р. Ландауером, С. Даттой і М. Лундстромом стосовно провідників будь-якої вимірности, будь-якого масштабу і довільної дисперсії, що працюють у балістичному, квазибалістичному або дифузійному режимі.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача