Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

V. M. Nadutov, D. L. Vashchuk, P. Yu. Volosevich, V. A. Beloshenko, V. Z. Spuskanyuk, and O. A. Davidenko
«Effect of High-Pressure Treatment on Structure and Properties of Invar Fe–35% Ni Alloy»
0619–0633 (2013)

PACS numbers: 61.72.Ff, 61.72.Mm, 62.20.Qp, 81.20.Hy, 81.40.Ef, 81.40.Vw, 81.70.Bt

Досліджено вплив оброблення всебічним тиском (ВТ) на зміну структурної ієрархії полікристалічного інварного стопу ГЦК-Fe–35,0% Ni в загартованому стані, а також після оброблення гідроекструзією (ГЕ). Показано, що оброблення тиском у 2 ГПа стопу в загартованому стані супроводжується формуванням на поверхнях шліфа рельєфу, що обумовлено переорієнтацією в просторі зерен і зміною стану їх меж. Виявлено збільшення густини двійників деформації і насичення структурних елементів вакансіями та дислокаціями, які сприяють зерномежовому проковзуванню. Оброблення ВТ попередньо деформованих гідроекструзією зразків інварного стопу (????0,96 і 1,12) не супроводжується помітними відмінностями в ієрархії структури, за винятком зменшення текстури і збільшення густини двійників, що є результатом часткової релаксації мікронапружень.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача