Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

B. Ya. Venhryn, I. I. Grygorchak, B. P. Bakhmatyuk, Yu. O. Kulyk, and S. I. Mudry
«Influence of Ultrasonic Treatment of Activated Carbon in Cavitation and Precavitation Regimes on Capacitive and Pseudocapacitive Energy Storage in Electrochemical Supercapacitors »
0605–0617 (2013)

PACS numbers: 62.80.+f, 81.05.Rm, 81.05.U-, 81.70.Cv, 82.45.Yz, 82.47.Uv, 84.60.Ve

За допомогою прецизійної порометрії, малокутового Рентґенового розсіяння, циклічної вольтамперометрії, електрохемічної імпедансної спектроскопії та комп’ютерного моделювання досліджено вплив ультразвукового оброблення активованого вугілля на параметри подвійного електричного шару межі поділу його з водними розчинами електролітів 7,6 m KOH, 4 m KI і 2 m ZnI2 та експлуатаційні характеристики суперконденсаторів на їх основі. Показано, що ультразвукове оброблення докавітаційними режимами призводить до значного (більше ніж у 200 разів) збільшення густини станів на рівні Фермі, що призводить не тільки до кількісних, але і до якісних змін вольт-фарадних залежностей. В той же час вплив поля акустичної кавітації деблокує Гельмгольцову місткість за рахунок сильного зменшення опору области просторового заряду в твердому тілі. На основі одержаних даних розроблено електрохемічну систему гібридного суперконденсатора з питомою місткістю у 1100 Ф/г і питомою енергією у 49 Вт?год/кг.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача