Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. С. Кравцова, О. О. Коров’янко, І. Б. Стратійчук, В. І. Буркут
«Одержання гібридних нанокристалів з використанням наномагнетиту та наночастинок Ag у водних розчинах »
0635–0642 (2013)

PACS numbers: 78.67.Bf, 81.16.-c, 81.20.Fw, 82.70.Dd, 82.70.Gg

В роботі представлено методу синтезу гібридних наносистем на основі наночастинок срібла та магнетиту. Досліджено вплив системи відновників на процес формування та швидкість утворення наночастинок срібла, вплив природи желатину на їх морфологію, стабільність розчинів у часі та інтенсивність плазмового резонансу. Запропоновано альтернативні методи відновлення солей арґентуму алкалоїдами — галовою кислотою та пірокатехіновим альдегідом. Показано можливість одержання стабільних колоїдних розчинів гетероструктур нанокристалів оксиду заліза та плазмового металу складу Fe3O4–Ag.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача