Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. В. Бондарь, М. С. Бродин, Ю. В. Ермолаева
«Образование связности (перколяции) экситонов в плотных и разреженных массивах квантовых точек в матрицах разной топологии »
0579–0594 (2013)

PACS numbers: 64.60.ah, 71.35.-y, 73.20.Mf, 73.21.La, 73.22.Lp, 78.55.Et, 78.67.Hc

У першій частині статті пояснюються відмінності між геометричною та квантовою перколяціями носіїв заряду або екситонів у щільних та розріджених масивах квантових точок II–VI-напівпровідників, вирощених у 3D-матрицях або на сферичних підложжях. Показано також відмінності в експериментальних методах реєстрації утворення порогу протікання екситонів у 3D-матрицях з металевими та напівпровідниковими включеннями. У другій частині наведено дані, які показують, що в масивах з квантовими точками ZnO або CdS, одержаних на сферах діоксиду кремнію SiO2, є два пороги перколяції екситонів. Це явище нагадує те, що спостерігалося в іншій системі, а саме в йонних провідниках з невеликими включеннями діелектричної фази. На основі одержаних результатів дано обґрунтування фізичної природи цього явища.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача