Випуски  2022,  том 20, випуск 1

Ю. І. Андрусишин
«Теоретична метода визначення графенових фізичних параметрів»
0001–0013 (2022)Hassan T. B. Alhammade
«Theoretical Study of the Conduction Band and Energy Gap of GaInNAs/InP Quantum Well Structure»
0015–0023 (2022)В. І. Канєвський, С. О. Колєнов, В. І. Григорук, Ю. В. Прокопенко
«Оптимізація задачі визначення умов ефективного фотохемічного субнанополірування шерсткої поверхні кварцу при освітленні з боку кварцу»
0025–0044 (2022)V. I. Teslenko and O. L. Kapitanchuk
«Comparison of Strength and Competitiveness of Different-Length Carbon Fibres Equipped with Self-Healing Mechanism»
0045–0056 (2022)М. Ю. Барабаш, О. І. Ховавко, Є. М. Бобошко, Д. О. Гринько, М. А. Заболотний, А. А. Колесніченко, Д. С. Леонов, Р. В. Литвин, С. О. Руденький, А. Ю. Сезоненко
«Формування періодичних наноструктур і механізм утворення геометричного рельєфу на поверхні шарів аморфних молекулярних напівпровідників»
0057–0079 (2022)П. Є. Трофименко, М. В. Найда, О. В. Хоменко, А. М. Ліцман
«Метод і пристрій для експериментального визначення параметрів плівкоутворення на статичних плівкоутворювачах»
0081–0090 (2022)O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. M. Kofliuk, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ya. Tsapovska, and D. S. Leonov
«Surface Morphology of Y2O3:Eu Thin Films at Different Activator Concentrations»
0091–0096 (2022)О. М. Берднікова, Ю. М. Тюрин, О. В. Колисниченко, О. С. Кушнарьова, Є. В. Половецкий, Є. П. Тітков, Л. Т. Єремеєва
«Нанорозмірні структури детонаційних металокерамічних покриттів системи Ni–Cr–Fe–B–Si»
0097–0109 (2022)О. І. Пилипенко
«Одержання оксидних покриттів на титановому стопі Ti6Al4V методом електрохемічного окиснення у розчинах сукцинатної кислоти»
0111–0126 (2022)V. N. Derevianko, N. V. Kondratieva, H. M. Hryshko, and V. Y. Moroz
«Nanomodifying of Gypsum Binders with Carbon Nanotubes»
0127–0144 (2022)Ayad Mohammed Nattah and Ahmed Hashim
«An Overview of Iron Oxide Nanoparticles: Characterisation, Synthesis, and Potential Applications»
0145–0158 (2022)Zinah Sattar Hamad and Ahmed Hashim
«Dielectric Characteristics of PVA/ZrO2–SiC Nanostructures for Electronics Applications»
0159–0164 (2022)Ahmed Hashim and Zinah Sattar Hamad
«Fabrication and Properties of Film Nanocomposites (PVA–PAA)1-x/TiNx for Energy Storage and Release Application»
0165–0176 (2022)Ahmed Hashim and Ali Jassim
«Novel Metal-Oxide-NPs-Doped Polymers: Structural and Dielectric Properties for Flexible Pressure Sensors»
0177–0185 (2022)Batool Mohammed, Hind Ahmed, and Ahmed Hashim
«Low-Cost and Light-Weight Pressure Sensors Fabricated from BaTiO3-NPs-Doped PVA/PEG Blend»
0187–0193 (2022)Ahmad Al-Hamdan, Ahmad Al-Falah, Fawaz Al-Deri, and Ibrahim Al-Ghoraibi
«Synthesis and Characterisation of Poly(2-Formylpyrrole) (PFPy) by Acids Catalysis and Study of Its Particles’ Size»
0195–0205 (2022)Н. В. Сич, М. М. Циба, В. М. Вікарчук, Л. А. Купчик, О. С. Федоришин, М. В. Кравченко
«Вивчення впливу параметрів гідротермальної карбонізації кавового шламу на порувату структуру та сорбційні властивості гідровугілля»
0207–0219 (2022)I. Петрик, A. Кравченко, A. Єременко, О. Оранська, A. Руденко, T. Гриц, M. Малишева, Л. Штанова, П. Янчук, O. Цимбалюк
«Властивості гемостатичних порошків на основі дисперсного кремнезему, альгінату натрію та наночастинок срібла»
0221–0233 (2022)Н. О. Волкова, М. С. Юхта, А. М. Гольцев
«Вплив наночастинок золота на кріоконсервовані мезенхімальні стовбурові клітини»
0249–0261 (2022)Ю. В. Данилович, Г. В. Данилович, М. Д. Святненко, О. А. Єсипенко, В. І. Кальченко, С. О. Костерін
«Халконовмісні калікс[4]арени як перспективні ефектори функціональної активности мітохондрій гладенького м’язу»
0263–0278 (2022)A. O. Roshchupkin
«Nanotoxicity: Can We Use Traditionary Methods?»
0279–0288 (2022)

Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача