Організаційна структура
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
    Дирекція  (Склад)

    Наукові підрозділи

(02) відділ теорії металічного стану
(03) відділ фізики багатопараметричної структурної діагностики
(09) відділ надпровідності
(12) відділ надпровідної електроніки
    (13) лабораторія динаміки електронних процесів у гібридних стуркурах (входить до складу відділу (№12))
      (14) лабораторія технології сплавів (входить до складу відділу (12))
(20) відділ спектроскопії твердого тіла
      (23) лабораторія фізики магнітних плівок (входить до складу відділу (20))
      (46) лабораторія елементного аналізу (входить до складу відділу (20))
(22) відділ фізики наноструктур
(24) відділ обчислювальної фізики
(26) відділ кристалізації
(29) відділ фізичних основ інженерії поверхні
(30) відділ електронної структури та електронних властивостей
(44) відділ фізичних основ легування сталей і сплавів
(48) відділ фізики міцності і руйнування сталей
(50) відділ фізики атомних транспортних процесів
(55) відділ будови і властивостей твердих розчинів
(57) відділ фазових перетворень
      (59) лабораторія евтектичних сплавів (входить до складу відділу (57))
(60) відділ фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів
      (43) лабораторія електронної мікроскопії (входить до складу відділу (60))
     (61) лабораторія високоенергетичної обробки металевих матеріалів (входить до складу відділу (60))


Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів


    Обслуговуючі підрозділи