Організаційна структура
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
    Дирекція  (Склад)

    Наукові підрозділи

(02) відділ теорії металічного стану
(03) відділ фізики багатопараметричної структурної діагностики
(09) відділ надпровідності
(12) відділ надпровідникової електроніки
    (13) лабораторія динаміки електронних процесів у гібридних структурах (входить до складу відділу (№12))
(20) відділ спектроскопії твердого тіла
(22) відділ фізики наноструктур
(23) лабораторія фізики магнітних плівок
(24) відділ обчислювальної фізики
(27) відділ металознавства евтектичних і швидкозагартованих сплавів
(29) відділ фізичних основ інженерії поверхні
(30) відділ електронної структури та електронних властивостей
(43) лабораторія електронної мікроскопії
(44) відділ фізики конструкційних матеріалів
(46) лабораторія елементного аналізу
(48) відділ фізики міцності та руйнування матеріалів
(50) відділ фізики та радіометрії нерівноважних транспортних явищ
(56) відділ фізики дисперсних систем
(57) відділ фізики фазових перетворень
(60) відділ фізики міцності та пластичності негомогенних металевих матеріалів
(62) лабораторія експериментальних технологій виготовлення й оброблення матеріалів
(79) відділ проєктно-інноваційної діяльності


Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів


    Науково-технічні і науково-організаційні підрозділи


    Обслуговуючі підрозділи