Організаційна структура
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
    Дирекція  (Склад)

    Наукові підрозділи

(02) відділ теорії металічного стану
      (24) лабораторія обчислювальної фізики
(05) відділ фізичних основ діагностики та радіометрії матеріалів
(03) лабораторія фізики багатопараметричної структурної діагностики (в складі відділу фізичних основ діагностики та радіометрії матеріалів (05))
(50) лабораторія фізики та радіометрії нерівноважних транспортних явищ (в складі відділу фізичних основ діагностики та радіометрії матеріалів (05))
(09) відділ надпровідності
    (20) лабораторія спектроскопії твердого тіла (в складі відділу надпровідності (09))
(12) відділ надпровідникової електроніки
(22) відділ фізики наноструктур
(27) відділ металознавства евтектичних і швидкозагартованих сплавів
(29) відділ фізичних основ інженерії поверхні
    (44) лабораторія фізики конструкційних матеріалів (в складі відділу фізичних основ інженерії поверхні (29))
(30) відділ електронної структури та електронних властивостей
(48) відділ фізики міцності та руйнування матеріалів
(56) відділ фізики дисперсних систем
    (23) лабораторія фізики магнітних плівок (в складі відділу фізики дисперсних систем (56))
(57) відділ фізики фазових перетворень
(60) відділ фізики міцності та пластичності негомогенних металевих матеріалів

Загальноінститутський дослідно-інфраструктурний «Центр оброблення та діагностики» (62)

Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів


    Науково-технічні і науково-організаційні підрозділи


    Обслуговуючі підрозділи