Організаційна структура
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
   Назад

 

ЛАБОРАТОРІЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕСІВ У ГІБРИДНИХ СТУРКУРАХ (13)


Керівник — д.ф.м.н., с.н.с.

Михайло Олександрович Білоголовський


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наукова діяльність:

  • Дослідження процесів квантового транспорту в складних гетероструктурах, утворених нанорозмірними плівками нормальних, феромагнітних і надпровідних металів; порівняння теорії з експериментом.
  • Розробка нових методів розрахунку функцій Ґріна, які базуються на формалізмі матриці розсіяння, аналізі структури основного стану, фазових перетворень і спектральних властивостей Мотт–Хаббардових діелектриків.
  • Дослідження впливу сильних електронних кореляцій та електрон-фононної взаємодії на транспорт, магнітну структуру і спектр елементарних збуджень складних оксидів на основі перехідних металів; порівняння теорії з експериментом. 
  • Моделювання впливу зовнішніх полів (магнітних, електричних, температурних) на електронні спектри координаційних комплексів, які містять іони рідкоземельних елементів.

Освітня діяльність:

  • Допомога Донецькому національному університету в підготовці студентів, що бажають займатися фізикою на професійному рівні.
  • Розробка сучасних оригінальних курсів фізичних дисциплін і проведення наукових семінарів разом із студентами.
  • Безпосередня участь студентів старших курсів в науково-дослідницькій діяльності лабораторії.
  • Встановлення наукових та освітніх зв’язків з низкою європейських та американських університетів, обмін студентами та викладачами, спільні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПУБЛІКАЦІЇ