Підготовка кадрів
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (далі — Інститут) здійснюється через аспірантуру та докторантуру відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text)

Аспірантура та докторантура — основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів. 

Навчання в аспірантурі відбувається за очною та заочною (на умовах контракту)  формою навчання. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі Інституту за очною (денною) формою навчання.

Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі — два роки.

Підготовка в аспірантурі чи докторантурі Інституту передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

Аспіранти і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі та докторантурі.


Контакти:

Україна, 03142, Київ 
бульвар Академіка Вернадського, 36, к. 223,
години прийому: з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 16.00 год.

Телефон:

Учений секретар:  + (380) 44 424-31-10
Email: aspirantura@imp.kiev.ua, metall@imp.kiev.ua