Рада молодих вчених
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

На сьогоднішній день в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України працює близько 40 молодих вчених, до яких належать наукові співробітники, аспіранти, інженери та здобувачі віком до 35 років, докторанти і доктора наук до 40 років.

Для залучення молоді до наукової роботи прямо зі студентської лави наш Інститут тісно співпрацює з вищими навчальними закладами Києва (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет та ін.) і України.

Про високий професійний рівень молодих вчених Інституту свідчить, в першу чергу, безліч наукових публікацій у провідних зарубіжних і вітчизняних журналах з фізики твердого тіла, металофізики та суміжних тематиках, а також безліч грантівстипендій і премій, яких були удостоєні молоді вчені. В даний момент в Інституті працює 6 діючих стипендіатів Президента України і 3 стипендіата Національної академії наук України. Молоді фахівці також беруть участь у різноманітних вітчизняних та міжнародних грантах, таких як проекти Українського науково-технологічного центру, INTAS, NATO та інші. Багато хто з них проходили і проходять стажування у відомих міжнародних наукових центрах, виступають з науковими доповідями на конференціях.   

В Інституті функціонує Рада молодих вчених, до складу  якої входять голова, заступник голови, секретар і 7 членів, що представляють різні відділи Інституту. Рада молодих вчених функціонує згідно з Положенням (затвердженим Протоколом №1/12.10 від 12.12.2010 року на Конференції молодих вчених Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України). Голова ради входить до складу Вченої ради Інституту, де представляє інтереси молодих вчених.

Історія Ради молодих вчених Інституту сягає своїм корінням в радянське минуле. На жаль, деякий відрізок часу, пов'язаний з кризою у вітчизняній науці, вона не функціонувала. Але інтенсивний приплив молоді на початку 2000-х змусив відродити Раду в 2001 році.