Рада молодих вчених
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

На сьогоднішній день в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України працює близько 100 молодих вчених, до яких належать наукові співробітники, аспіранти, інженери та здобувачі віком до 35 років, докторанти і доктора наук до 40 років.

Для залучення молоді до наукової роботи прямо зі студентської лави наш Інститут тісно співпрацює з ВНЗами Києва (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет та ін.) і України.

Про високий професійний рівень молодих вчених Інституту свідчить, в першу чергу, безліч наукових публікацій у провідних зарубіжних і вітчизняних журналах з фізики твердого тіла, металофізики та суміжних тематиках, а також безліч грантівстипендій і премій, яких були удостоєні молоді вчені. В даний момент в Інституті працює 6 діючих стипендіатів Президента України і 3 стипендіата Національної академії наук України. Молоді фахівці також беруть участь у різноманітних вітчизняних та міжнародних грантах, таких як проекти Українського науково-технологічного центру, INTAS, NATO та інші. Багато хто з них проходили і проходять стажування у відомих міжнародних наукових центрах, виступають з науковими доповідями на конференціях.   

В Інституті функціонує Рада молодих вчених, до складу  якої входять голова, заступник голови, секретар і 7 членів, що представляють різні відділи Інституту. Рада молодих вчених функціонує згідно з Положенням. Голова ради входить до складу Вченої ради Інституту, де представляє інтереси молодих вчених.

Історія Ради молодих вчених Інституту сягає своїм корінням в радянське минуле. На жаль, деякий відрізок часу, пов'язаний з кризою у вітчизняній науці, вона не функціонувала. Але інтенсивний приплив молоді на початку 2000-х змусив відродити Раду в 2001 році.