Дисертаційні ради
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

В Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України діє спеціалізована вчена рада Д 26.168.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. Профіль ради: 01.04.07 «Фізика твердого тіла», 01.04.13 «Фізика металів».

  • Спеціалізована вчена рада Д 26.168.02

  • Разові спеціалізовані вчені ради    Технічна секретарка:
    Коляда Олена Василівна
    +380 44 4229561 (роб.), +380 50 1496848 (моб.)
    kolyda@imp.kiev.ua