Дисертаційні ради
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

В Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України діє спеціалізована вчена рада Д 26.168.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора фізико-математичних наук. Профіль ради: 01.04.07 «Фізика твердого тіла» та 01.04.13 «Фізика металів».

Разові спецради утворюються згідно з чинним законодавством для розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».