Дисертаційні ради
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

Спеціалізована вчена рада Д 26.168.02

Розглядає дисертації за спеціальностями:

01.04.07фізика твердого тіла (фізико-математичні науки)
01.04.13фізика металів (фізико-математичні науки)

Термін повноважень: 10.10.2022–10.10.2025 (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 р. № 894)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Персональний склад:

Голова
член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Татаренко Валентин Андрійович
директор
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.07
+380 44 4229551, tatar@imp.kiev.ua

Заступник голови
академік НАН України, д.т.н., проф. Івасишин Орест Михайлович
радник при дирекції
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.13
+380 44 4242210, ivas@imp.kiev.ua

Вчений секретар
д.ф.-м.н., с.н.с. Радченко Тарас Михайлович
завідувач відділу теорії металічного стану
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.07
+380 44 4249042, tarad@imp.kiev.ua

Члени спецради:
д.ф.-м.н., с.н.с. Габович Олександр Маркович
головний науковий співробітник відділу фізики кристалів
Інститут фізики НАН України
спеціальність 01.04.07

д.ф.-м.н., ст. досл. Касаткін Олександр Леонідович
провідний науковий співробітник відділу надпровідності
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.07

член-кор. НАН України, д.т.н., проф. Коваль Юрій Миколайович
завідувач відділу фізики фазових перетворень
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.07

член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Котречко Сергій Олексійович
завідувачвідділу фізики міцності та руйнування матеріалів
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.13

д.ф.-м.н., проф. Лізунов Вячеслав Вячеславович
заступник директора
керівник відділу фізики багатопараметричної структурної діагностики
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.07

д.ф.-м.н., с.н.с. Мордюк Богдан Миколайович
завідувач відділу фізичних основ інженерії поверхні
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.13

д.ф.-м.н., с.н.с. Подрезов Юрій Миколайович
завідувач відділу фазових перетворень
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
спеціальність 01.04.13

д.ф.-м.н., проф. Руденко Едуард Михайлович
завідувач відділу надпровідникової електроніки
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.07

д.ф.-м.н., с.н.с. Саввакін Дмитро Георгійович
провідний науковий співробітник відділу фізики міцності та пластичності негомогенних металевих матеріалів
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.13

член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сидоренко Сергій Іванович
проректор
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України
спеціальність 01.04.13

д.ф.-м.н., проф. Товстолиткін Олександр Іванович
директор
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.07

член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Уваров Віктор Миколайович
завідувач відділу спектроскопії твердого тіла
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.07

д.ф.-м.н., проф. Устінов Анатолій Іванович
завідувач відділу парофазних технологій неорганічних матеріалів
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
спеціальність 01.04.13

д.ф.-м.н., с.н.с. Філатов Олександр Валентинович
завідувач відділу фізики та радіометрії нерівноважних транспортних явищ
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.13

д.ф.-м.н., с.н.с. Фірстов Георгій Сергійович
заступник директора
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.13

д.ф.-м.н., ст. досл. Шарапов Сергій Геннадійович
завідувач лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
спеціальність 01.04.07