Організаційна структура
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
   Назад

 

ВІДДІЛ ФІЗИКИ АТОМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ (50)


Керівник — д.ф.-м.н.

Олександр Валентинович Філатов

+38 (044) 424-05-31

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДРОЗДІЛУ

 • масоперенесення, структурні зміни, фазові перетворення, електричні та теплові явища в металах, сплавах і плівкових матеріалах у різних структурних станах за умов високоенергетичних впливів
 • моделювання процесів деформації, дефектоутворення та міґрації у конденсованих середовищах
 • дифузія та фазово-структурні перетворення на межах зерен металів і сплавів під впливом зовнішніх чинників
 • розробка неруйнівних рентґенодифракційних і термоімпульсних характеризацій твердих тіл з неоднорідною структурою
 • розробка основ технологій поверхневого оброблення сплавів, нанесення захисних покриттів і зварювання, заснованих на використанні явища атомного транспорту за зовнішніх високоенергетичних впливів

ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • метали, сплави, напівпровідники та діелектрики
 • металеві покриття та плівкові структури
 • порошкові матеріали та їх суміші, металічні та неметалічні наносистеми

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • методи з використанням радіоактивних ізотопів (авторадіографія, пошаровий аналіз)
 • рентґенівська дифрактометрія, структурний і фазовий аналізи
 • оптична мікроскопія, мікродюрометрія, кінетичне індентування
 • комп'ютерне моделювання методом молекулярної динаміки
 • зондування тепловим імпульсом (метод Паркера)
 • визначення електрофізичних властивостей

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

 • імпульсне механічне, лазерне й електроіскрове оброблення
 • дифузійні відпали та зварювання
 • нанесення покриттів різних типів