Бібліотека
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

Загальна інформація 
Бібліотека ІМФ заснована в 1946 році на базі Лабораторії металофізики АН УРСР; в 1955 році була перейменована в науково-технічну бібліотеку Інституту металофізики АН України. Сучасну назву носить з 1996 р. 

Бібліотечний фонд багатогалузевий. Налічує понад 117 тис. томів. Більше 35% складають видання іноземними мовами. У фондах зберігається близько 400 найменувань вітчизняних і зарубіжних журналів. Крім сучасних видань в її фондах зберігаються особисті бібліотеки і книжкові колекції провідних вчених Інституту ІМФ НАН України. За своєю направленістю (природничі науки) передбачає пріоритетне обслуговування наукових співробітників і фахівців. 

Обслуговування читачів 
Абонентом бібліотеки мають право користуватися співробітники ІМФ НАНУ. Співробітники інших установ обслуговуються в читальному залі. 

Фонди бібліотеки формуються виданнями відповідно до напрямів професійної діяльності Інституту. Комплектування здійснюється за такими основними напрямками:

 • загальна фізика
 • фізика металів і металознавство
 • фізика твердого тіла
 • фізика поверхні
 • термодинаміка та фазові перетворення
 • електронна спектроскопія
 • кристалографія
 • металургія чорних і кольорових металів
 • металознавство і термообробка
 • математика
 • наноматеріали

До складу фондів бібліотеки ІМФ входять науково-технічна періодика, книги, автореферати і препринти, що продовжують видаватися. 

Довідково-пошуковий апарат 
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки забезпечує повне, багатоаспектне розкриття фонду через комплекс каталогів і картотек, фонд довідкових та інформаційних видань. 

Каталоги і картотеки

 • Алфавітний каталог книг
 • Систематичний каталог книг
 • Алфавітний каталог іноземних книг
 • Систематичний каталог іноземних книг
 • Алфавітний каталог періодичних видань
 • Алфавітний каталог зарубіжних періодичних видань
 • Каталог видань, що продовжують видаватися
 • Каталог авторефератів та препринтів
 • Електронний каталог на книги
 • Картотека поточних надходжень періодичних видань
 • Картотеки до книжкових колекцій і особистим бібліотекам вчених Інституту.

В бібліотеці працюють абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент. Ведеться міжнародний книгообмін. 

Бібліотека запрошує до співпраці

 • бібліотеки та організації, в цілях активного книгообміну з профільної тематики.
 • спонсорів та меценатів для роботи на взаємовигідних умовах.


Режим роботи 
АБОНЕМЕНТ бібліотеки працює: 
- Понеділок-четвер з 9:00 до 16:00 
- П'ятниця з 9:00 до 15:00 
- Обідня перерва з 12.30 до 13.30 
останній робочий день кожного місяця - санітарний день, читачі не обслуговуються. 

ЗАПРОШУЄМО ДО БІБЛІОТЕКИ!


Електронний каталог