випуски  2012,  том 10, випуск 3

Cкачать змґст випуску ( в PDF форматґ )М. Ю. Бобик, Є. І. Боркач, В. П. Іваницький, В. І. Сабов
«Теорія формування контрасту електронно-мікроскопічних зображень аморфних речовин складного хемічного складу»
0423–0436 (2012)В. І. Лисов, Т. Л. Цареградська, О. В. Турков, Г. В. Саєнко
«Вплив термічного та пластичного оброблення на температурно-часову стабільність аморфних стопів»
0437–0446 (2012)В. А. Турченко, В. П. Пащенко, А. В. Пащенко, Ю. Ф. Ревенко, В. Я. Сычева, В. А. Глазунова, З. Ф. Кравченко
«Структурные особенности, магнитные и резистивные свойства нанопорошковых лантан-стронциевых манганитов, полученных золь–гель-технологией »
0447–0455 (2012)В. М. Ищук, Н. А. Спиридонов, Е. А. Вовк, Т. Г. Дейнека, З. П. Сергиенко
«Роль фазовых превращений и наноструктур при получении керамики на основе магнониобата свинца с экстравысокими пьезоэлектрическими параметрами »
0457–0466 (2012)Ю. А. Первак, В. В. Федоров
«Особенности распределения электрического поля в 1D фотонных кристаллах с тремя полуволновыми дефектами»
0467–0476 (2012)С. И. Покутний, А. П. Шпак, В. Н. Уваров, М. С. Покутний
«Теория позитрониевых состояний в нанопорах кристаллических триглицеридов»
0477–0485 (2012)І. П. Студеняк, М. Краньчец, А. А. Чомоляк, М. Ворохта, В. Матолін
«Оптичне вбирання та рефрактивні властивості відпалених тонких плівок суперйонного провідника Cu6PS5I»
0487–0494 (2012)Ю. М. Шабельник, Л. В. Однодворець, І. Ю. Проценко
«Електрофізичні властивості ґранульованих твердих розчинів у плівкових системах на основі Co і Ag»
0495–0502 (2012)Р. І. Бігун, М. Д. Бучковська, Б. Р. Пенюх, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов
«Вплив підшару ґерманію на процес перколяції в тонких плівках паладію»
0503–0509 (2012)О. В. Власенко, О. В. Пилипенко, Л. В. Однодворець
«Фазовий склад і терморезистивні властивості плівкових систем Ge/Fe і Ag/Fe»
0511–0518 (2012)М. А. Заболотний, А. Ю. Сорока, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, Ю. М. Барабаш, М. О. Давиденко, С. Л. Студзинський, О. П. Оласюк, О. М. Рарата
«Фотоґенерація носіїв заряду в тонких плівках нанокомпозитів ПЕПК–С60»
0519–0531 (2012)Н. С. Настасієнко, Т. В. Фесенко, С. В. Снегір, В. О. Покровський
«Особливості йоноутворення поліолів у мас-спектрометрії з лазерною десорбцією/йонізацією»
0533–0541 (2012)В. І. Штомпель, В. О. Віленський, В. Л. Демченко, Ю. Ю.Керча, С. В. Рябов
«Структура та властивості полімерних композитів на основі епоксидного полімера, поліаніліну та оксиду металу Аl(III) або Fe(III)»
0543–0551 (2012)М. А. Заболотный, А. И. Момот, Г. И. Довбешко, Е. П. Гнатюк, Г. И. Соляник, Л. Н. Киркилевская, О. П. Дмитренко, Н. П. Кулиш, Е. В. Фузик, М. О. Кузьменко
«Модификация свойств алкалоидов препарата Conium фуллеренами С60»
0553–0568 (2012)С. Л. Рево, М. М. Дашевський, К. О. Іваненко, Дун Занмін
«Структура та триботехнічні характеристики нанокомпозиційного матеріялу флюоропласт–вуглецеві нанорурки»
0569–0573 (2012)Т. А. Рашевская, С. В. Иванов
«Наноструктура и свойства функциональных видов сливочного масла с растительными добавками»
0575–0594 (2012)М. Ю. Барабаш, Д. О. Гринько
«Осадження сполук карбазолу з газової фази: молекулярні розчини з органічними акцепторами, нанокомпозити з неорганічними напівпровідниками та золотом, гетероструктури»
0595–0608 (2012)С. Д. Каім
«Наногазодинаміка газопилових викидів у вугляних шахтах»
0609–0628 (2012)В. А. Татаренко, П. О. Селищев, О. В. Олійник, Й. Б. Парк
«Фізична кінетика еволюції наномасштабної дисипативної структури вакансійної підсистеми в ГЦК-кристалах в умовах флюктуацій швидкости ґенерації точкових дефектів під опроміненням: стохастичний модель»
0629–0666 (2012)

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача