Выпуски

 / 

2019

 / 

том 17 / 

выпуск 3

 Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

Olusola S. Amodu, Tunde V. Ojumu, Seteno K. Ntwampe, Olushola S. Ayanda
«Utilisation of Fly Ash and Magnetite for the Synthesis of Biosurfactant-Modified Magnetic Zeolites by Direct Alkali Fusion»
0439–0452 (2019)

PACS numbers: 68.37.Hk, 68.43.Mn, 68.43.Nr, 78.30.Hv, 81.70.Pg, 82.33.Jx, 82.75.-z

У даній роботі представлено синтезу цеоліту (Z), магнетного цеоліту (MZ) та модифікованого біосурфактантом магнетного цеоліту (BMMZ) шляхом прямої синтези гідроксиду натрію, вугільної летючої золи та магнетиту. Попередники та синтезовані цеоліти було охарактеризовано за допомогою сканувальної електронної мікроскопії (СЕМ), забезпеченої енергодисперсійною спектроскопією (ЕДС), термоґравіметричною аналізою (ТҐА), інфрачервоною спектроскопією з Фур'є-перетвором (ФПІЧ), Рентґеновою дифракцією (РД) й аналізатором площі поверхні за Брунауером–Емметтом–Теллером (БЕТ). СЕМ-аналіза Z і BMMZ показала наявність різних структур нанокубів, в той час як MZ проявив аґреґовані нерівні поверхні з тріщинками на поверхні. Рентґенограма показала, що попільний пил складається з силіманіту, кварцу та муліту, содаліту в Z, MZ і BMMZ як показника NaOH, використовуваного при одержанні цеолітів. ЕДС-аналіза, заснована на класифікації Si/Al, показала, що був одержаний цеоліт X. Функціональна група означала асиметричні та симетричні валентні коливання O–H і внутрішні тетраедричні коливання Si–O й Al–O. Модифікація поверхні Z біосурфактантом збільшила площу поверхні за БЕТ на 56,2% у порівнянні з немодифікованим Z. Отже, синтезовані Z, MZ і BMMZ були б ефективними для видалення органічних забруднень завдяки чудовим і поліпшеним властивостям.

Keywords: adsorbent, biosurfactant-modified zeolite, characterisation, magnetite, nanoparticles


References
1. A. Feliczak-Guzik, Micropor. Mesopor. Mater., 259: 33 (2017). https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2017.09.030
2. A. A. Mahabadi, M. Hajabbasi, H. Khademi, and H. Kazemian, Geoderma, 137: 388 (2007). https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2006.08.032
3. M. Khalid, G. Joly, A. Renaud, and P. Magnoux, Ind. Eng. Chem. Res., 43: 5275 (2004). https://doi.org/10.1021/ie0400447
4. C. F. Chang, C. Y. Chang, K. H. Chen, W. T. Tsai, J. L. Shie, and Y. H. Chen, J. Colloid Interface Sci., 277: 29 (2004). https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.04.022
5. E. M. . Kaya, A. S. zcan, . G k, and A. zcan, Adsorption, 19: 879 (2013). https://doi.org/10.1007/s10450-013-9542-3
6. S. Wang and Y. Peng, Chem. Eng. J., 156: 11 (2010). https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.10.029
7. I. Ali, M. Asim, and T.A. Khan, J. Environ. Manage., 113: 170 (2012). https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.08.028
8. D. Sun, X. Zhang, Y. Wu, and X. Liu, J. Hazard. Mater., 181: 335 (2010). https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.05.015
9. D. Fungaro, M. Yamaura, and T. Carvalho, Journal of Atomic and Molecular Sciences, 2: 305 (2011). https://doi.org/10.4208/jams.032211.041211a
10. D. A. Fungaro and C. P. Magdalena, Environ. Ecol. Res., 2, No. 2: 97 (2014).
11. J. A. Simpson and R. S. Bowman, J. Contam. Hydrol., 108: 1 (2009). https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2009.05.001
12. Y. Park, G. A. Ayoko, and R. L. Frost, J. Colloid Interface Sci., 354: 292 (2011). https://doi.org/10.1016/j.jcis.2010.09.068
13. . G k, A. S. zcan, and A. zcan, Desalination, 220: 96 (2008). https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.01.025
14. Y. H. Shen, Chemosphere, 44: 989 (2001). https://doi.org/10.1016/S0045-6535(00)00564-6
15. C. B. Vidal, G. S. C. Raulino, A. D. da Luz, C. da Luz, R. F. do Nascimento, and D. de Keukeleire, J. Chem. Eng. Data, 59, No. 2: 282 (2013). https://doi.org/10.1021/je400780f
16. Y. Dong, D. Wu, X. Chen, and Y. Lin, J. Colloid Interface Sci., 348: 585 (2010). https://doi.org/10.1016/j.jcis.2010.04.074
17. J. Lin, Y. Zhan, Z. Zhu, and Y. Xing, J. Hazard. Mater., 193: 102 (2011). https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.07.035
18. J. Schick, P. Caullet, J. L. Paillaud, J. Patarin, and C. Mangold-Callarec, Micropor. Mesopor. Mater., 142: 549 (2011). https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2010.12.039
19. T. Anirudhan and M. Ramachandran, Process Saf. Environ., 95: 215 (2015). https://doi.org/10.1016/j.psep.2015.03.003
20. O. S. Amodu, S. K. Ntwampe, and T. V. Ojumu, BioResources, 9: 3508 (2014). https://doi.org/10.15376/biores.9.2.3508-3525
21. D. Mainganye, T. V. Ojumu, and L. Petrik, Materials, 6: 2074 (2013). https://doi.org/10.3390/ma6052074
22. N. M. Musyoka, L. F. Petrik, W. M. Gitari, G. Balfour, and E. Hums, J. Environ. Sci. Health Part A, 47: 337 (2012). https://doi.org/10.1080/10934529.2012.645779
23. C. D. Williams and C. L. Roberts, Fuel, 88: 1403 (2009). https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.02.012
24. N. M. Musyoka, L. F. Petrik, E. Hums, A. Kuhnt, and W. Schwieger, Res. Chem. Intermed., 41: 575 (2015). https://doi.org/10.1007/s11164-013-1211-3
25. D. Verboekend, N. Nuttens, R. Locus, J. Van Aelst, P. Verolme, J. C. Groen, J. P rez-Ram rez, and B. F. Sels, Chem. Soc. Rev., 45: 3331 (2016). https://doi.org/10.1039/C5CS00520E
26. M. Rivera-Garza, M. Olgu n, I. Garc a-Sosa, D. Alc ntara, and G. Rodr guez-Fuentes, Micropor. Mesopor. Mater., 39: 431 (2000). https://doi.org/10.1016/S1387-1811(00)00217-1
27. Z. Liu, C. Shi, D. Wu, S. He, and B. Ren, J. Nanotechnol. https://doi.org/10.1155/2016/1486107
28. P. Chang and Z. Qin, Int. J. Electrochem. Sci., 12, No. 3: 1846 (2017).
Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
© НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2019
© Olusola S. Amodu, Tunde V. Ojumu, Seteno K. Ntwampe, Olushola S. Ayanda, 2019

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача