випуски  2015,  том 13, випуск 4В. О. Харченко, Д. О. Харченко, І. О. Лисенко, С. В. Кохан, В. В. Яновський, А. В. Дворниченко
«Моделювання процесів формування пірамідальних структур при епітаксіяльному рості»
0577–0626 (2015)В. Ф. Лапко, И. П. Сварковская, В. А. Каниболоцкий, И. П. Герасимюк
«Исследование наноразмерных кластеров палладия, иммобилизованных в условиях восстановительной сорбции на кремнезёме с поверхностными ?Si–H-группами»
0627–0637 (2015)Т. И. Бородинова, В. Н. Шилов
«Кинетика кристаллизации золота при образовании и росте нанокристаллов в смеси первичных спиртов»
0639–0648 (2015)В. Л. Демченко, В. И. Штомпель, Л. А. Гончаренко
«Структура и термомеханические свойства нанокомпозитов на основе пектина, полиэтиленимина и наночастиц меди, сформированных под действием постоянных магнитного или электрического полей»
0649–0659 (2015)А. M. Погорілий, В. В. Невдача, В. O. Куц, І. В. Лежненко, В. Г. Гурін, О. М. Молчанов, Т. В. Пічка
«Особливості процесів дегазації викопного вугілля після насичення газами при високому тиску»
0661–0671 (2015)О. С. Ничипоренко, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, Т. М. Пінчук-Ругаль, Ю. Є. Грабовський, М. А. Заболотний, В. В. Стрельчук, А. С. Ніколенко, Ю. І. Семенцов
«Дефекти структури нанокомпозитів політетрафторетилену з багатостінними вуглецевими нанотрубками»
0673–0686 (2015)М. А. Драпіковський, М. А. Заболотний, Ю. М. Барабаш, М. П. Куліш, О. П. Дмитренко
«Дослідження кінетики фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріяльних реакційних центрів за допомогою вейвлет-аналізу»
0687–0706 (2015)Р. М. Балабай, Д. Ю. Грицуля, А. В. Здещиц, О. Ю. Тарасова
«Електронна структура та діелектрична матриця модельних фотонних кристалів, складених із волокон: розрахунки із перших принципів»
0707–0720 (2015)

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача