випуски  2013,  том 11, випуск 2

Cкачать змґст випуску ( в PDF форматґ )A. P. Kirilyuk
«What Do They Actually Probe at LHC?»
0217–0248 (2013)А. Б. Шевченко, А. Б. Мельник
«Накопление электрического заряда наночастицами меди»
0249–0258 (2013)Р. І. Бігун, М. Д. Бучковська, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов
«Формування металевого характеру електропровідности у вакуумних конденсатах міді, нанесених на поверхню підшару кремнію субатомової товщини »
0259–0267 (2013)А. С. Долгов, А. В. Валуйская
«Поузельная миграция на неоднородной поверхности»
0269–0279 (2013)А. С. Долгов, Ю. Л. Жабчик
«Миграция примесных атомов в структуре графена»
0281–0293 (2013)S. E. Bogdanov, G. Beddies, M. Daniel and Yu. N. Makogon
«Diffusion Processes in Ti–Si Systems during Silicide Formation»
0295–0302 (2013)Л. А. Фролова, О. А. Півоваров
«Дослідження умов синтезу вихідних речовин одержання алюмінату кобальту»
0303–0312 (2013)Л. М. Бойчишин, М. О. Ковбуз, О. М. Герцик, Б. Я. Котур, В. К. Носенко
«Фізико-хімічні особливості аморфних сплавів Al87Dy5(Ni/Fe)8»
0313–0321 (2013)П. П. Горбик
«Нанокомпозити з функціями медико-біологічних нанороботів: синтез, властивості, застосування»
0323–0436 (2013)

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача