випуски  2011,  том 9, випуск 3

Cкачать змґст випуску ( в PDF форматґ )Т. П. Владімірова, В. М. Пилипів, Б. К. Остафійчук*, Є. М. Кисловський, В. Б. Молодкін, С. Й. Оліховський, О. С. Скакунова, О. В. Решетник, С. В. Лізунова
«Динамічна дифрактометрія структурних дефектів у монокристалі ґранату Nd3Ga5O12 »
0505–0521 (2011)В. Л. Карбівський, А. П. Сорока, В. Х. Касіяненко
«Структура фононних спектрів апатитів кальцію і кадмію, розрахована з перших принципів»
0523–0533 (2011)Н. И. Ходаковский, С. Ю. Ларкин, Г. Г. Галстян*
«Исследование зондовых методов получения элементов наноэлектронных приборов и технологии диагностики с использованием электростатической силовой микроскопии »
0535–0542 (2011)А. Т. Пономаренко, В. Г. Шевченко, Ю. Е. Калинин*, А. В. Ситников*
«Свойства и перспективы применения искусственных ферронаномагнетиков в области СВЧ »
0543–0554 (2011)Н. И. Остапенко, Ю. В. Остапенко, Е. К. Фролова, Д. Пе-кус*, В. Гульбинас, А. М. Еременко**, Н. П. Смирнова, Н. И. Суровцева
«Спектроскопия плёнок нанокомпозитов полисиланы/пористые оксиды кремния и титана »
0555–0567 (2011)Е. В. Коробко, А. П. Достанко*, А. О. Коробко*, В. П. Ройзман**, З. А. Новикова, Н. А. Журавский, А. И. Глоба***
«Электроструктурирующиеся дисперсии наноразмерных наполнителей для создания адаптивных композитов»
0569–0581 (2011)А. М. Магеррамов, М. А. Рамазанов*, П. Б. Агакишиева*, М. А. Нуриев**
«Эффект магнитосопротивления в полимерной нанокомпозитной системе на основе ПЭ???Fe3O4 »
0583–0588 (2011)Д. М. Кондрахова, О. В. Синашенко, І. Ю. Проценко
«Кристалічна структура і магнеторезистивні властивості плівкових систем на основі Fe і Cu»
0589–0598 (2011)З. В. Стасюк, Р. І. Бігун, Ю. А. Куницький*, Н. С. Колтун, О. Є. Кравченко
«Низькотемпературні електропровідність та термоелектрорушійна сила плівок міді нанометрової товщини »
0599–0605 (2011)В. О. Зленко, С. І. Проценко
«Двошарові плівки Cu/наночастинки Ni/підкладка»
0607–0615 (2011)Д. В. Великодний, К. В. Тищенко, І. Ю. Проценко
«Особливості тензорезистивних властивостей тонких металевих плівок при пружній і пластичній деформації »
0617–0624 (2011)С. С. Петров, С. В. Пригунов*, А. Г. Пригунова**, Д. Н. Ключник***
«Концентрационное переохлаждение обработкой рас-плавов силуминов импульсным электрическим током, как перспективный метод получения наноматериалов »
0625–0633 (2011)М. І. Захаренко, А. В. Носенко, В. К. Носенко*, М. П. Семенько, Г. М. Зелінська*
«Вплив термооброблення на магнетом’які властивості аморфних стопів Fe80Si6B14, леґованих Ni та Mo »
0635–0643 (2011)К. А. Ющенко, Ю. А. Семеренко*, Е. Д. Табачникова*, А. В. Подольский*, Л. В. Скибина*, С. Н. Смирнов*, В. С. Савченко
«Исследование физико-механических свойств нового наноструктурного суперсплава Inconel МА758 в интервале температур 4,2–310 К »
0645–0650 (2011)В. В. Ивженко
«Инжекционное формование изделий из нанодисперсных порошков тугоплавких соединений»
0651–0660 (2011)Е. Н. Степанова, Г. П. Грабовецкая*, И. П. Чернов
«Особенности наноструктурирования титанового сплава Ti–6Al–4V с использованием обратимого легирования водородом »
0661–0673 (2011)Л. Л. Сартинская
«Формирование и рост нанотрубок и вискерсов при нагреве в оптической печи без катализаторов »
0675–0689 (2011)О. Л. Павленко, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, Ю. Є. Гра-бовський, В. А. Брусенцов, М. Є. Корнієнко, А. І. Момот, А. C. Ніколенко*, В. М. Ткач**, О. М. Рудь***, Е. М. Шпілевський****
«Комплексоутворення та полімеризація фуллеритів С60 при леґуванні металами »
0691–0718 (2011)М. В. Маніло, І. А. Ар’єв*, Г. С. Литвинов
«Фізико-хемічні властивості вуглецевих наноструктур для біотехнологій »
0719–0734 (2011)

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача