випуски  2009,  том 7, випуск 4

Cкачать змґст випуску ( в PDF форматґ )С. И. Покутний, А. П. Шпак, В. Н. Уваров, М. С. Покутний
«Экситонные состояния в наносистемах »
0941–0949 (2009)В. Є. Шатернік, С. Ю. Ларкін, І. В. Бойло, А. П. Шаповалов
«Джозефсонів критичний струм в Nb/Al–AlOx–Nb-переходах з нанометровим Al-прошарком: керування дисипацією енергії »
0951–0961 (2009)C. П. Репецкий, А. Г. Наконечный, Б. В. Стащук
«Теория спин-зависимого транспорта в системах с сильными электронными корреляциями »
0963–0985 (2009)В. М. Коваль
«Розрахунок зонного моделю нанокристалічного кремнію »
0987–0998 (2009)В. Л. Карбовский, Ю. А. Загородний, В. Х. Касияненко, С. С. Смоляк, А. П. Шпак
«Энергетический ландшафт валентных электронов апатитов природного происхождения »
0999–01010 (2009)О. Б. Мельник, А. Б. Шевченко, Ю. А. Куницький
«Накопичення електричного заряду кластерами алюмінію »
1011–1017 (2009)М. І. Захаренко, М. В. Орленко, М. П. Семенько
«Вплив термообробки на магнеторезистивні властивості швидкозагартованих стопів на основі системи Fe–Cu–Si–B »
1019–1026 (2009)Н. О. Дудченко
«Магнетні наночастинки медико-біологічного призначення: методи синтези, дослідження властивостей, застосування »
1027–1059 (2009)Ю. М. Барабаш, М. А. Заболотный, Э. Л. Мартынчук, В. Н. Соколов, Л. Н. Киркилевская, О. П. Дмитренко, Н. П. Кулиш, Ю. И. Прилуцкий, О. Я. Иванов, М. Ю. Барабаш
«Влияние слабого электромагнитного излучения на конформационные характеристики молекулы NADH »
1061–1073 (2009)В. П. Іваницький, В. С. Ковтуненко, В. М. Кришеник, М. Л. Трунов, Ю. А. Куницький, С. О. Сперкач
«Відмінності анізотропних оптико-механічних ефектів у фоточутливих полімерах та аморфних халькогенідних матеріялах »
1075–1087 (2009)А. П. Шпак, Д. М. Фреїк, І. І. Чав’як, Ю. А. Куницький
«Парофазні методи одержання наноструктур »
1089–1111 (2009)І. М. Мудрак, П. П. Горбик, Р. В. Мазуренко, Л. С. Дзюбенко, О. І. Оранська, В. В. Левандовський
«Одержання та властивості нанорозмірного AgI »
1113–1119 (2009)С. В. Зиміна, В. В. Трачевський, А. П. Шпак, А. Г. Алексєєв, К. В. Ульянова, C. Є. Дегтяр
«ЯМР 13С дослідження нанокомпозиту — вугілля »
1121–1130 (2009)С. Ю. Загинайченко, З. А. Матысина, Д. В. Щур
«Статистическая теория фото- и электрополимеризации фуллеренов »
1131–1145 (2009)С. Ю. Загинайченко, З. А. Матысина, Д. В. Щур
«Фазовые превращения и теплоемкость в кристаллах фторфуллеренов »
1147–1162 (2009)А. О. Ковальчук, А. М. Гусак
«Реакції у нанодротах при точковому контакті у системі метал–кремній »
1163–1175 (2009)Н. В. Новиков, Г. Д. Ильницкая, Г. П. Богатырева, Г. Ф. Невструев, О. В. Лещенко, И. Н. Зайцева
«Металлические микро- и наночастицы в процессах разделения порошков сверхтвёрдых материалов »
1177–1194 (2009)О. А. Горбань, С. А. Синякина, С. В. Горбань, И. А. Даниленко, Т. Е. Константинова
«Эволюция гидратной оболочки гидроксида системы ZrO2–3%Y2O3–xOHn в условиях высокого гидростатического давления »
1195–1199 (2009)С. С. Каім, С. Д. Каім, Р. Роєк
«Механізм ґенерації «гарячих точок» у фронтах детонаційних хвиль в конденсованих енергетичних матеріялах »
1201–1226 (2009)С. І. Мудрий, Ю. О. Кулик
«Дослідження кінетики росту нанокристалів Al при кристалізації аморфного стопу Al87Ni8Y5 »
1227–1236 (2009)В. І. Лисов, В. В. Яриш
«Фазове розшарування рідких бінарних стопів перехідних та шляхетних металів »
1237–1245 (2009)

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача