Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Е. В. Зубарь
«Синтез и люминесцентные свойства наноразмерного гидроксиапатита кальция, активированного ионами Eu3+ »
0581–0588 (2009)

PACS numbers: 61.82.Rx, 78.55.Hx, 78.60.-b, 81.07.Bc, 81.20.Fw, 81.40.Wx, 82.75.Fq

Нанорозмірний гідроксиапатит кальцію (ГАК), активований йонами Eu3?, Ca10(1?х)Eu10х(PO4)6(OH)2 (х???0,01) синтезовано шляхом осаду з водного розчину та золь–ґель-методою. Середній розмір частинок зразка, одержаного шляхом осаду з водного розчину, дорівнює 40 нм. Методою люмінесцентної спектроскопії встановлено, що характер розподілу йонів Eu3? за позиціями Са в структурі ГАК визначається як концентрацією активатора, так і умовами синтези.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача