Загальні відомості
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (далі – Інститут) з 1945 року є одним з найбільших в Україні та Європі науковим центром фундаментальних досліджень в області фізики металів

Вчені Інституту проводять дослідження з чотирьох основних наукових напрямів:

 • електронна структура та властивості металів і сполук на їх основі
 • атомна будова металів і металовмісних гетерофазних структур
 • наномасштабні та наноструктуровані системи
 • фізика міцності та пластичності металів і сплавів
 • Головною задачею Інституту є проведення у вказаних напрямах фундаментальних досліджень на атомно-молекулярному та електронному рівнях природи структурних змін та фазових перетворень, що виникають у крупнокристалічних та наноструктурованих металічних матеріалах і сплавах, поверхневих шарах, аморфних стрічках, квазікристалах, надпровідниках, плівках, високодисперсних матеріалах за умов низьких та високих температур, високого тиску і вакууму, швидкісного нагріву та охолодження, радіаційного та ультразвукового опромінення, ударних навантажень, циклічного механічного та теплового впливу, інтенсивної пластичної деформації, агресивних середовищ, та виявлення взаємозвязку з фізичними та механічними властивостями.

  Основні цілі досліджень Інституту:

  • розробка фізичних основ та пошук принципово нових способів створення металічних матеріалів з високим рівнем фізичних та механічних властивостей, які можуть працювати в складних термосилових та радіаційних умовах
  • розробка на основі цих матеріалів принципово нових пристроїв для сучасної техніки
  • оновлення існуючих технологічних режимів і структури виробництва металічних виробів та приладів на їх основі

  Інститут співпрацює з провідними науковими центрами та університетами.

  Розробки та науково-дослідну базу Інституту використовують провідні підприємства України такі як:

  • ДП «Антонов»
  • Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук)
  • Запоріжська АЕС
  • ВАТ «Мотор-Січ»
  • ДП ЗМКБ «Прогресс»
  • «МЕЛТА»
  • та інші

  Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України має велику кількість інноваційних розробок у галузі отримання нових матеріалів, технологій обробки, діагностики та виготовлення напівфабрикатів і готових виробів для різних галузей промисловості.

  З відповідними питаннями та за консультаціями звертайтеся
  до групи трансферу технологій та інноваційної діяльності:

  Філатова Віра Сергіївна — +380 95 2808137, tchudo55@hotmail.com,
  або до служби ученого секретаря Інституту: +38 (044) 424 31 10, metall@imp.kiev.ua


  Статут Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України

  ЗМІ ПРО РОЗРОБКИ ІНСТИТУТУ

  Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 19 листопада 2020 року № 05

  Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 19 листопада 2020 року № 05

  Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 19 листопада 2020 року (згідно з наказом № 1528)

  Постанова Президії НАН України від 14.11.2018 р. № 327

  Активні посилання на незалежні ресурси з актуальними показниками роботи науковців Інституту:

   

  Бібілометрика української науки:

   

  Профілі ІМФ НАНУ в Scopus (Scimago), Publons (Web of Science), Google Scholar

  (посилання на сторінки у Scopus можуть бути активними лише якщо заходити з IP-адреси установи, яка має доступ до Scopus)


  SCImago Institutions Rankings