Випуски  2023,  том 21, випуск 3

М. А. Заболотний, Л. І. Асламова, Є. М. Бобошко, Д. О. Гринько, А. А. Колесніченко, Д. С. Леонов, Р. В. Литвин, М. М. Петришин, Н. В. Мініцька, М. Ю. Барабаш

Моделювання електростатичного зображення в плівках фоточутливих аморфних молекулярних напівпровідників.
477–493 (2023)
А. М. Гапонов, О. П. Павленко, М. П. Куліш, О. П. Дмитренко, А. І. Лесюк, А. П. Онанко, Н. В. Оберніхіна, В. Б. Неймаш

Перебудова електронної структури плівок триптофану за його вза-ємодії з наночастинками Ag, вкритими поліетиленгліколем.
495–503 (2023)
Ahmed HASHIM, Aseel HADI, and M. H. ABBAS

Fabrication of PVA–Fe2O3/Co2O3 Nanocomposites and Improved Dielectric Properties for Flexible Electronics Fields.
505–511 (2023)
Majeed Ali HABEEB, Ahmed HASHIM, and Ranya Mahmood MOHAMMED

Preparation and Investigation of Structural and Dielectric Properties of PEO–PVA–Fe2O3 Nanocomposites for Electronic Nanodevices.
513–525 (2023)
Ahmed Hashim, Aseel Hadi, and Noor Al-Huda Al-Aaraji

Tailoring the Dielectric Properties of PMMA–SiC–Cr2O3 Nanocomposites for Nanoelectronics Applications.
527–533 (2023)
Ranya Mahmood Mohammed, Majeed Ali Habeeb, and Ahmed Hashim

Preparation and Characterization of PVA/MnO2/ZrO2 Nanocomposites for Electrical and Electronics Devices.
535–543 (2023)
Ahmed Hashim, Aseel Hadi, and Noor Al-Huda Al-Aaraji

Synthesis and Improved Dielectric Properties of PVA/PVP/TaC Nano-composites for Electronics Nanodevices
545–551 (2023)
Ahmed Hashim, Aseel Hadi, and Noor Al-Huda Al-Aaraji

Exploring the A.C. Electrical Properties of PMMA/SiC/CdS Nanocomposites to Use in Electronics Fields
553–559 (2023)
Ahmed Hashim, Aseel Hadi, and M. H. Abbas

Enhanced Dielectric Properties of CeO2/SiC-Nanostructures-Doped PVA to Use in Various Electronics Devices.
561–567 (2023)
B. Turko, V. Vasiliev, and V. Kapustianyk

Electrophysical Properties and Thermal Conductivity of Reduced Graphene Oxide–ZnO Composite.
569–574 (2023)
Z. B. Ibraheem, M. M. Uonis, and M. A. Abed

Determination of Output Power of Si–CNT Solar Cell.
575–582 (2023)
A. R. Imamaliyev, I. R. Amiraslanov, F. F. Yahyayev, and A. A. Hadiyeva

Size Effect of Submicron Barium-Titanate Particles on Its Phase Transitions and Dielectric Properties.
583–592 (2023)
O. M. Bordun, B. O. Bordun, I. I. Medvid, M. V. Protsak, K. L. Biliak, I. Yo. Kucharskyy, D. M. Maksymchuk, I. M. Kofliuk, and D. S. Leonov

Surface Morphology of (La0.06Ga0.94)2O3:Eu Thin Films.
593–603 (2023)
М. С. Кукурудзяк

Дослідження морфології макропористого Si, одержаного металом стимульованим щавленням за допомогою Au
605–616 (2023)
Majeed Ali Habeeb, Ahmed Hashim, and Ranya Mahmood Mohammed

Synthesis and Improved Optical Characteristics of Biopolymer Blend Doped with Iron-Oxide Nanoparticles for Optics and Biomedical Applications.
617–630 (2023)
A. G. J. Patricia

Water Purification Techniques Using Polyurethane Coated with Silver Nanodots for Clean and Healthy Environment.
631–635 (2023)
A. G. J. Patricia

Silver Nanodots as Novel Nanomaterial for Safe and Healthy Medical Environment.
637–641 (2023)
С. М. Дибкова, Л. С. Рєзніченко, З. Р. Ульберг, В. І. Подольська, Т. Г. Грузіна, О. Б. Лютко, К. В. Вітрак, Л. М. Якубенко, Н. І. Грищенко

Антибактеріяльні властивості нанобіокомпозитних матеріялів на основі біогенних наночастинок срібла.
643–663 (2023)
Т. І. Галенова, Н. Г. Ракша, Т. Б. Вовк, К. І. Богуцька, О. М. Савчук, Ю. І. Прилуцький

Вплив С60-фуллеренів на механокінетику втоми скелетних м’язів щурів за введення фракції пептидів з плазми крові пацієнтів із кардіоемболічним ішемічним інсультом.
665–673 (2023)


Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2023 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача