Випуски

 / 

2022

 / 

том 20 / 

випуск 3

 Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

Л. С. Кривчик, Т. С. Хохлова, В. Л. Пінчук, Л. М. Дейнеко, В. О. Столбовий
Зміцнення трубопресового інструмента для виробництва корозійностійких труб шляхом нанесення зносостійких нанопокриттів
0693–0714 (2022)

PACS numbers: 61.05.cp, 61.72.Ff, 62.20.Qp, 81.15.-z, 81.40.Ef, 81.65.Kn, 81.65.Lp

Під час виробництва труб із корозійностійких криць на трубопрокатних установках актуальною проблемою є низька стійкість трубного інструмента. Тому створення високопродуктивних і стійких в експлуатації інструментів пов’язане, у першу чергу, з одержанням й обробленням таких матеріялів, які могли б протистояти жорстким умовам роботи. В роботі запропоновано технологію термозміцнення трубного інструмента (матричних кілець складних матриць) для пресування корозійностійких труб на горизонтальних трубопрофільних пресах з криць 4Х5МФ1С і 5Х3В3МФС, яка передбачає проведення після загартування з відпуском комбінованого оброблення шляхом проведення йонного азотування в газовій плазмі двоступеневого вакуумно-дугового розряду (ДВДР) з подальшим нанесенням в єдиному технологічному циклі зносостійких одно- та багатошарових нанопокриттів на модернізованій установці типу «Булат-6» в ННЦ «ХФТІ». Завдяки запропонованій технології підвищуються міцність, зносостійкість, а також твердість (значення мікротвердости на поверхні нанопокриття — 23000–25000 МПа). Проведено широкий комплекс досліджень структури основного металу і покриття та промислові випробування інструмента. Показано, що проведення комбінованого оброблення матричних кілець після термозміцнення інструмента (йонного азотування в плазмі ДВДР з одночасним нанесенням зносостійких нанопокриттів) значно (на 30–40%) збільшує експлуатаційні властивості інструмента та термін його експлуатації, а також якість його поверхні, що значно поліпшує внутрішню поверхню корозійностійких труб.

Keywords: пресування, інструмент, твердість, леґування, покриття, матричне кільце, азотування, вакуумно-дугові покриття, наноструктура, мікротвердість.


References
 1. В. Р. Каргин, Б. В. Каргин, Теория и технология прессования, прокатки и волочения (Самара: СГАУ: 2014).
 2. В. З. Куцова, Леговані сталі та сплави з особливими властивостями (Дніпропетровськ: НМетАУ: 2008).
 3. В. Н. Шерба, Л. Х. Райтбарг, Технология прессования металлов (Москва: Металлургия: 1995).
 4. Ф. В. Мохорт, Термічна обробка металів (Київ: Либідь: 2002).
 5. Е. Я. Лезинская, К. М. Бильдин и др., Сборник лекций по технологии производства нержавеющих труб (Никополь: Сентравис: 2019).
 6. В. И. Большаков, И. Е. Долженков, А. В. Зайцев, Оборудование термических цехов, технологии термической и комбинированной обработки металлопродукции (Днепропетровск: РИА Днепр-VAL: 2010).
 7. Ю. М. Таран, Є. П. Калінушкін, В. З. Куцова та ін. Металознавство і термічна обробка металів і сплавів із застосуванням комп’ютерних технологій навчання: Підручник (Дніпропетровськ: Дніпрокнига: 2002), ч. 2.
 8. В. А. Александров, К. В. Богданов, Упрочняющие технологии и покрытия, 5: 14 (2005).
 9. A. A. Андреев, С. Н. Григорьев, Станки и инструмент, 2: 19 (2006).
 10. А. А. Андреев, Л. П. Саблев, В. М. Шулаев, С. Н. Григорьев, Вакуумно-дуговые устройства и покрытия (Харьков: ННЦ «ХФТИ»: 2005).
 11. И. И. Аксёнов, А. А. Андреев, В. Г. Брень и др., Украинский физический журнал, 24, № 4: 515 (1979).
 12. С. А. Герасимов, А. В. Жихарев, Е. В. Березина и др., Металловедение и термическая обработка металлов, 1: 13 (2004).
 13. Ю. М. Лахтин, Б. Н. Арзамасов, Химико-термическая обработка металлов (Москва: Металлургия: 1985).
 14. Ю. М. Лахтин, Металловедение и термическая обработка металлов, 7: 14 (1995).
 15. Н. С. Ломино, В. Д. Овчаренко, Г. Н. Полякова, А. А. Андреев, В. М. Шулаев, Сб. докл. 3-й Межд. конф. «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов» (Харьков: ННЦ «ХФТИ»: 2002).
 16. В. А. Александров, Упрочняющие технологии и покрытия, 5: 14 (2005).
 17. В. А. Лиопо, В. В. Война, Рентгеновская дифрактометрия: Учебное пособие (Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы: 2003)


Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2022 НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной Академии наук Украины.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача