Выпуски

 / 

2019

 / 

том 17 / 

выпуск 3

 Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

A. S. Dolgov
«Impurity Configurations on a Square Lattice»
0543–0556 (2019)

PACS numbers: 05.20.Dd, 05.50.+q, 61.46.Bc, 68.43.De, 68.43.Fg, 68.43.Jk

Розглядається кінетика міґрації взаємодійних атомів моноатомового шару. Вводяться співвідношення, які встановлюють зв’язок між ймовірностями реалізації різноманітних атомарних конфіґурацій у межах моношару. В рамках припущення про макроскопічну однорідність заповнення шару та термодинамічну рівновагу записано загальні правила віднаходження ймовірностей виникнення тих чи інших розміщень на поверхні. В якості спеціяльного варіянту розглянуто випадок слабкої кореляції в русі різних атомів. Вивчено закономірності формування згустків, складених з невеликого числа атомів. У випадку притягання між атомами при низькому рівні середньої густини переважають ізольовані атоми, а при підвищенні ступеня заповнення вони поступаються місцем згусткам, число яких при подальшому ущільненні починає понижуватися. Окремо обговорюється варіянт компактних утворень з чотирьох атомів. Виявлено тенденцію до пріоритетности найбільш щільного взаємного розміщення атомів у згустку. Однак при підвищених рівнях середньої густини витиснення компактних дрібних згустків більш виражене, ніж витягнутих.

Keywords: monolayer, kinetics, bunch, configuration probabilities


References
1. A. Zangwill, Fizika Poverkhnosti [Physics at Surfaces] (Moscow: Mir: 1990) (Russian translation).
2. V. G. Lifshits, Sorosovskiy Obrazovatel nyy Zhurnal, 1: 99 (1995) (in Russian).
3. S. A. Kukushkin and A. V. Osipov, Uspekhi Fiz. Nauk, 168, No. 10: 1083 (1998) (in Russian). https://doi.org/10.3367/UFNr.0168.199810b.1083
4. S. I. Sadovnikov and A. A. Rempel , Fiz. Tverd. Tela, 49, No. 8: 1470 (2007) (in Russian).
5. S. I. Sidorenko, Yu. M. Makogon, and S. M. Voloshko, Materialoznavstvo Tonkoplivkovykh Nanostruktur (Kyiv: Naukova Dumka: 2000), p. 216 (in Ukrainian).
6. V. G. Kotlyar, A. V. Zotov, A. A. Saranin, T. S. Kasyanova, M. A. Cherevik, I. V. Pisarenko, and V. G. Lifshits, Phys. Rev. B, 66: 165401 (2002). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.66.165401
7. A. S. Dolgov and A. V. Valuyskaya, FIP, 10, No. 4: 308 (2012) (in Russian).
8. R. M. Peleshchak, O. V. Kuzyk, and O. O. Dankiv, Zhurnal Fizychnykh Doslidzhen , 17, No. 2: 2601 (2013) (in Ukrainian).
9. N. N. Bogolyubov, Problemy Dinamicheskoy Teorii v Statisticheskoy Fizike (Moscow–Leningrad: OGIZ: 1946) (in Russian).
Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
© НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2019
© A. S. Dolgov, 2019

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача