Выпуски

 / 

2019

 / 

том 17 / 

выпуск 3

 Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

N. Jalagonia, A. Hrubiak, T. Kuchukhidze, L. Kalatozishvili, E. Sanaia, G. Bokuchava, I. Petrova-Doycheva, V. Moklyak
«Obtaining of Nanocomposites Based on Comb-Type Siloxane and Reduced Graphene Oxide»
0465–0472 (2019)

PACS numbers: 42.70.Jk, 62.23.Pq, 78.30.Jw, 81.07.Pr, 81.70.Pg, 82.35.Np, 82.56.Ub

Силоксан гребінчастого типу належить до прищеплених полімерів з високою щільністю у сеґментах основного кістякового ланцюга, які викликали значний інтерес дослідників завдяки унікальній архітектурі. Реакції гідросилілування використовуються для синтези прищеплених полімерів. Метою представленої роботи є одержання фотополімерів на основі полідиметилсилоксану (ПДМС). Для цього нами було проведено реакцію гідросилілування поліметилгідросилоксану (ПМГС) з алілакрилатом і вінілтриетоксисиланом у присутності Карстедтового каталізатора в толуолі. Нанокомпозити виготовляються на основі ПДМС і відновленого оксиду графена з різним вмістом у діяпазоні 0,5–0,8 мас.%. Структура та склад матеріялів характеризуються методами ФПІЧ, ЯМР, ТҐА, ДМТА, Раманової аналізи та СЕМ з метою визначення структури, морфології, дисперсії наповнювача, дефектів та інших характеристик.

Keywords: comb-type siloxane, hydrosilylation, nanocomposite, 3D printer


References
1. J. E. Mark, Macromolecules, 11, No. 4: 627 (1978). https://doi.org/10.1021/ma60064a001
2. I. Yilgor and J. E. McGrath, Polysiloxane Copolymers/Anionic Polymerization. In: Advances in Polymer Science (Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag: 1988).
3. C. Eaborn, Organische Verbindingen. In: Organosilicon Compounds (London: Butterworth Scientific Publications: 1960).
4. E. G. Rochow and W. F. Gilliam, J. Am. Chem. Soc., 67, No. 6: 1772 (1945). https://doi.org/10.1021/ja01226a046
5. R. G. Jones, W. Ando, and J. Chojnowski, Silicon-Containing Polymers. In: The Science and Technology of Their Synthesis and Applications (Dordrecht: KluwerAcademic Publishers: 2000). https://doi.org/10.1007/978-94-011-3939-7
6. B. Thavornyutikarn, R. Nonthabenjawan, P. Ngamdee, and W. Janvikul, Journal of Metals, Materials and Minerals, 18, No. 2: 213 (2008).
7. Y. Karatas, N. Kaskhedikar, M. Burjanadze, and H.-D. Wiemh fer, Macromol. Chem. Phys, 207, No. 4: 419 (2006). https://doi.org/10.1002/macp.200500470
8. S. Stankovich, D. A. Dikin, R. D. Piner, K.A. Kohlhaas, A. Kleinhammes, Y. Jia, Y. Wu, S.T. Nguyen, and R. S. Ruoff, Carbon, 45, No. 2: 1558 (2007). https://doi.org/10.1016/j.carbon.2007.02.034
9. J. Du and H. M. Cheng, Macromolecular Chemistry and Physics, 213, Nos. 10–11: 1060 (2012). https://doi.org/10.1002/macp.201200029
10. S. X. Zhou, Y. Zhu, H. D. Du, B. H. Li, and F. Y. Kang, New Carbon Mater., 27, No. 4: 241 (2012). https://doi.org/10.1016/S1872-5805(12)60015-8
11. N. Jalagonia, I. Esartia, T. Tatrishvili, E. Markarashvili, J. Aneli, and O. Mukbaniani, Oxid. Commun., 39, No. 2: 1282 (2016).
12. O. Mukbaniani, J. Aneli, I. Esartia, T. Tatrishvili, E. Markarashvili, and N. Jalagonia, Macromolecular Symposia, 328, No. 1: 25 (2013). https://doi.org/10.1002/masy.201350603
13. N. Jalagonia, T. Kuchukhidze, E. Sanaia, L. Kalatozishvili, R. Ivanova, B. Khvitia, and G. Bokuchava, Bulletin of the Georgian National Academy of Science, 12, No. 4: 72 (2018).
Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
© НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2019
© N. Jalagonia, A. Hrubiak, T. Kuchukhidze, L. Kalatozishvili, E. Sanaia, G. Bokuchava, I. Petrova-Doycheva, V. Moklyak, 2019

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача