Выпуски

 / 

2019

 / 

том 17 / 

выпуск 3

 Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

L. I. Karbivska, S. S. Smolyak, V. L. Karbivskyy, D. А. Savchenko, А. O. Romansky, Е. А. Pashchenko, P. O. Теselkо
«Nanocomposite Based on Calcium Hydroxyapatite and Ultrafine Graphite»
0453–0464 (2019)

PACS numbers: 68.37.Hk, 72.80.Tm, 81.05.uf, 81.07.Bc, 82.80.Pv, 87.85.jj

Вперше синтезовано композити на основі нанодисперсного гідроксоапатиту кальцію й ультрадисперсного графіту. Досліджено морфологічні особливості й електронну будову комплексів. Встановлено, що модифікування композиту на основі нанодисперсного апатиту, ультрадисперсного графіту, целюлозних волокон епоксидним олігомером із затверджувачем має істотний вплив на комплекс властивостей одержаного матеріялу, зокрема приводить до виникнення електропровідности зразка. Одержано зразки двох видів: I) композит Ca10(PO4)6(OH)2???графіт???целюлозні волокна; II) композит Ca10(PO4)6(OH)2???графіт???целюлозні волокна???епоксидний олігомер. Методами електронної сканувальної мікроскопії та рентґенівської фотоелектронної спектроскопії досліджено структурні особливості й електронну будову зразків. Композит I являє собою з’єднання, в якому присутні провідні та непровідні складові. Модифікування композиту епоксидним олігомером із затверджувачем приводить до появи електропровідности у матеріялу. Показано, що додавання епоксидного олігомеру мало змінює морфологічні параметри зразка на нанорівні. Для композиту II спостерігається збільшення відносної частки зв’язків C=O в загальному балансі зв’язків Карбону. Одержані композити мають високу термічну стійкість, властиву гідроксоапатиту, і можуть бути перспективними для використання в широкому спектрі застосувань.

Keywords: composite, nanodispersed hydroxyapatite, ultrafine graphite, epoxy oligomer, current-conducting ceramics


References
1. F.-F. Chen, Y.-J. Zhu, Z.-C. Xiong, L.-Y. Dong, F. Chen, B.-Q. Lu, and R.-L. Yang, ACS Applied Materials & Interfaces, 9, No. 45: 39534 (2017). https://doi.org/10.1021/acsami.7b09484
2. I. Tabiai, K. Chizari, V. Hughes, and T. Daniel, Technical Report, Report number: 11.2 (Montr al: cole Polytechnique Montr al).
3. A. Khosla and B. L. Gray, Materials Letters, 63: 1203 (2009). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.02.043
4. A. Khosla, B. L. Gray, Macromol. Symp., 297: 210 (2010). https://doi.org/10.1002/masy.200900165
5. A. Khosla, The Electrochemical Society Interface, 21: 67 (2012). https://doi.org/10.1149/2.F04123-4if
6. A. Shahini, M. Yazdimamaghani, K. J. Walker, M. Eastman, H. Hatami-Marbini, B. Smith, J. L. Ricci, S. Madihally, D. Vashaee, and L. Tayebi, International Journal of Nanomedicine, 9: 167 (2014). https://doi.org/10.2147/IJN.S54668
7. S. Constanda, M. S. Stan, C. S. Ciobanu, M. Motelica-Heino, R. Gu gan, K. Lafdi, A. Dinischiotu, and D. Predoi, Journal of Nanomaterials, 2016: 1 (2016). https://doi.org/10.1155/2016/3941501
8. R. Rajesh, H. Ayyamperumal, S. Natarajan, and D. Ravichandran, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4, No. 4: 716 (2012).
9. A. A. White, S. M. Best, and I. A. Kinloch, International Journal of Applied Ceramic Technology, 4, No. 1: 1 (2007). https://doi.org/10.1111/j.1744-7402.2007.02113.x
Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
© НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2019
© L. I. Karbivska, S. S. Smolyak, V. L. Karbivskyy, D. А. Savchenko, А. O. Romansky, Е. А. Pashchenko, P. O. Теselkо, 2019

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача