Выпуски

 / 

2019

 / 

том 17 / 

выпуск 1

 Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

F. M. Bukhanko and A. F. Bukhanko
«Evolution of the Magnetization Peak–Hill Features in \(La_{0.15}Sm_{0.85}MnO_{3+\delta}\) Near to Transition Temperature to the Superconducting State, \(T_C\approx41K\), Caused by Increasing of an External Magnetic Field»
0081–0100 (2019)

PACS numbers: 71.10.Pm, 71.70.Ej, 74.20.Mn, 75.30.Fv, 75.30.Kz, 75.47.Lx, 75.50.-y, 75.60.Ej

У даній роботі було досліджено пік–пагорб-особливості температурних залежностей намагнетованости М(Т) манґанітів \(La_{0.15}Sm_{0.85}MnO_{3+\delta}\), виміряних у полях H = 7, 100, 350, 1050 і 3500 Е в ZFC-режимі мірянь в інтервалі температур \(4.2 \leq T \leq 100K\). Передбачається, що виявлені в слабкому полі Н=100 E два гострих піки М(Т) різних інтенсивностей при близьких температурах Т1 і Т2 трохи вище критичної температури \(Тс \approx 41^{\circ}\) К фазового переходу в надпровідний стан відповідають Ліндхардовій розбіжності температурної залежности магнетної сприйнятливости електронів \({\chi}L(q_{nest})\) при модулях хвильового вектора \(q_{nest1}=2k_{F1}\) і \(q_{nest2}=2k_{F2}\) у двох просторово розділених областях зразка (умовно «металічної» та «діелектричної» нанофаз) з великою та малою густиною станів вільних носіїв на рівні Фермі \(N_1(E_F){\ll}N_2(E_F)\). Появу таких областей можна пояснити формуванням у ab-площинах при температурах Т???60 К просторової модуляції електронних і магнетних властивостей у вигляді фраґментів флюктувальних квазиодновимірних хвиль зарядової/спінової густини, несумірних із кристалічною ґратницею з хвильовими векторами q1||a і q2||b. Це приводить до фазового розділення зразка на квазиодновимірні «металеві» ФМ- і «діелектричні» АФМ-нанофази, що співіснують у динамічному режимі у вигляді наномасштабних квазиодновимірних феромагнетних і антиферомагнетних спінових кореляцій. Одержані в даній роботі експериментальні результати підтверджують тісний зв’язок між формуванням в ab-площинах ХЗГ/ХСГ кореляцій носіїв заряду/спіну у вигляді двовимірних нанокомірок і появою високотемпературної надпровідности.

Keywords: quantum spin liquid, high-temperature superconductivity, nesting of Fermi surface, charge (spin) density waves, 2D nanocells


References
1. T. S. Dessau, T. Saitoh, C.-H. Dark, Z.-X. Shen, P. Villella, N. Hamada, Y. Moritomo, and Y. Tokura, Phys. Rev. Lett., 81: 192 (1998). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.192
T. Saitoh, D. S. Dessau, Y. Moritomo, T. Kimura, Y. Tokura, and N. Hamada, Phys. Rev. B, 62: 1039 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.62.1039
2. Y.-D. Chuang, A. D. Gromko, D. S. Dessau, T. Kimura, and Y. Tokura, Science, 292: 1509 (2001). https://doi.org/10.1126/science.1059255
3. Z. Sun, Y.-D. Chuang, A. V. Fedorov, J. F. Douglas, D. Reznik, F. Weber, N. Aliouane, D. N. Argyriou, H. Zheng, J. F. Mitchell, T. Kimura, Y. Tokura, A. Revcolevschi, and D. S. Dessau, Phys. Rev. Lett., 97: 056401 (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.056401
Z. Sun, J. F. Douglas, Q. Wang, D. S. Dessau, A. V. Fedorov, H. Lin, S. Sahrakorpi, B. Barbiellini, R. S. Markiewicz, A. Bansil, H. Zheng, and J. F. Mitchell, Phys. Rev. B, 78: 075101 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.075101
4. Myung Whun Kim, H. J. Lee, B. J. Yang, and K. H. Kim, Y. Moritomo, Jaejun Yu, and T.W. Noh, Phys. Rev. Lett., 98: 187201 (2007). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.98.187201
5. N. Mannella, W. L. Yang, X. J. Zhou, H. Zheng, J. F. Mitchell, J. Zaanen, T. P. Devereaux, N. Nagaosa, Z. Hussain, and Z.-X. Shen, Nature (London), 438: 474 (2005). https://doi.org/10.1038/nature04273
6. R. Saniz, M. R. Norman, and A. J. Freeman, Phys. Rev. Lett., 101: 236402 (2008). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.236402
7. J. Salafranca, G. Alvarez, and E. Dagotto, Phys. Rev. B, 80: 155133 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.80.155133
8. F. N. Bukhanko and A. F. Bukhanko, Fizika Tverdogo Tela, 58: 506 (2016) (in Russian).
9. V. J. Emery, S. A. Kivelson, and O. Zahar, Phys. Rev. B, 56: 6120 (1997). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.56.6120
10. V. J. Emery, S. A. Kivelson, and J. M. Tranquada, PNAS, 96: 8814 (1999). https://doi.org/10.1073/pnas.96.16.8814
11. S. A. Kivelson, E. Fradrin, and V. J. Emery, Nature, 393: 550 (1998). https://doi.org/10.1038/31177
12. T. Kashima and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn., 70: 3052 (2001). https://doi.org/10.1143/JPSJ.70.3052
13. M. Morita, S. Watanabe, and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn., 71: 2109 (2002). https://doi.org/10.1143/JPSJ.71.2109
14. M. Imada, Phys. Rev. B, 72: 075113 (2005). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.72.075113
15. J. Brink, G. Khaliullin, and D. Khomskii, Phys. Rev. Lett., 83: 5118 (1999). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.83.5118
16. F. N. Bukhanko and A. F. Bukhanko, Fizika Tverdogo Tela, 57: 1098 (2015) (in Russian). https://doi.org/10.1134/S1063783415060062
17. F. N. Bukhanko and A. F. Bukhanko, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 15, No. 1: 1 (2017) (in Russian).
18. H. Darhmaoui and J. Jung, Phys. Rev. B, 57: 8009 (1998). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.57.8009
19. J. Etheridge, Philos. Mag., A73: 643 (1996). https://doi.org/10.1080/01418619608242988
20. C. Ebner and D. Stroud, Phys.Rev. B, 39: 789 (1989). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.39.789
21. V. J. Emery and S. A. Kivelson, Phys. Rev. Lett., 74: 3253 (1995). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.74.3253
22. J. Halbritter, J. Low Temp. Phys., 105: 1249 (1996). https://doi.org/10.1007/BF00753871
Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2019 НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной Академии наук Украины.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача