Випуски

 / 

2017

 / 

том 15 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

L. S. Yablon, I. M. Budzulyak, O. V. Morushko, R. V. Ilnythky, O. M. Hemiy, and A. I. Kachmar
«Formation and Properties of MoS2/C Composite for Lithium Current Sources»
0741–0755 (2017)

PACS numbers: 62.23.-c, 78.30.Hv, 81.05.Rm, 81.05.U-, 81.16.Be, 81.40.Wx, 82.47.Aa

В даній роботі досліджено структуру, фізичні й електрохемічні властивості композитів із дисульфіду молібдену та нанопористого вуглецевого матеріялу, одержаних методами механохемічної аналізи й ультразвукової дисперсії та комбінацією гідротермічної методи з ультразвуковим оброблення. Для літійових джерел струму (LCS) на основі композитів MoS2/C були одержані високі значення питомої ємности (1820, 2205, 2510 А•год/кг), що було зумовлено внеском як Фарадейових, так і ємнісних процесів, які відбуваються при інтерфейсі між електродою й електролітом.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача