Випуски

 / 

2017

 / 

том 15 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

V. M. Yuzevich1, B. P. Koman and R. Dzhala
«The Peculiarities of Contact Potential Difference and Energy Characteristics of Metal Boundaries»
0703–0711 (2017)

PACS numbers: 65.40.gk, 65.40.gp, 68.35.Gy, 68.35.Md, 68.35.Np, 73.30.+y, 73.40.Jn

Запропоновано фізико-математичний модель межі поділу контактувальних металів на основі співвідношень нерівноважної термодинаміки та механіки деформовного твердого тіла для визначення енергетичних характеристик приповерхневих шарів і контактної ріжниці потенціялів. Проведено розрахунок енергетичних характеристик міжфазових шарів: міжфазної енергії Wm, міжфазного натягу ?m та енергії адгезійних зв’язків Wad для контактувальних металів Cr, Fe, Al, Ni, Cu, Zn, Ti, Sn, Pb. Оцінено внутрішню контактну ріжницю потенціялів ??Y (КРП) між металами з урахуванням енергетичних параметрів міжфазового шару. Виконано порівняння одержаних оцінок КРП з аналогічними, одержаними за відомими методиками.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача