випуски  2016,  том 14, випуск 1A. P. Kirilyuk
«Complex-Dynamical Nanobiotechnology Paradigm and Intrinsically Creative Evolution»
0001–0026 (2016)Ю. А. Кругляк
«Учёт рассеяния в обобщённой модели транспорта электронов в микро- и наноэлектронике»
0027–0045 (2016)В. О. Харченко, Д. О. Харченко, С. В. Кохан, В. В. Яновський, А. В. Дворниченко
«Формування нанорозмірних структур адсорбату у процесах конденсації з газової фази»
0047–0121 (2016)М. В. Манило, Г. С. Литвинов, Ш. Барань
«Адсорбция глутамина и глутаминовой кислоты и её влияние на электрокинетический потенциал многослойных углеродных нанотрубок»
0123–0135 (2016)О. С. Ничипоренко, Т. М. Пінчук-Ругаль, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, Ю. Є. Грабовський, В. В. Стрельчук, Ю. І. Семенцов
«Структура та дефекти нанокомпозитів політетрафторетилену з багатостінними вуглецевими нанотрубками»
0137–0146 (2016)О. М. Хемій, І. М. Будзуляк, Л. С. Яблонь, Д. І. Попович, О. В. Морушко
«Гібридні конденсатори на основі композитів гідроксиду ніклю, триоксиду молібдену та активованого вуглецю»
0147–0155 (2016)В. Л. Демченко
«Структурна організація і термомеханічні властивості нанокомпозитів, сформованих з інтерполіелектроліт-металічних комплексів пектин–Cu2?–П4ВП»
0157–0167 (2016)S. L. Revo, O. I. Boshko, M. M. Dashevskyi, and K. O. Ivanenko
«Structural Relaxation of the Iron–Copper–Carbon Nanotubes Materials After Mechanochemical Activation»
0169–0180 (2016)

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача