Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. А. Кругляк
«Транспорт тепла фононами в модели Ландауэра–Датты–Лундстрома»
0549–0576 (2015)

PACS numbers: 63.22.-m, 65.80.-g, 72.15.Jf, 72.20.Pa, 73.50.Lw, 74.25.fg, 84.60.Rb, 85.80.Fi

З позицій транспортного моделю Ландауера–Датти–Лундстрома будується узагальнений модель перенесення тепла фононами. Аналогічно Фермійовому вікну електронної провідности вводиться поняття Фермійового вікна фононної провідности і через нього виводиться загальний вираз для ґратницевої теплопровідности, в якому з самого початку фіґурує квант теплопровідности. Підкреслюються подібність і відмінності в побудові теорії електронної провідности і теорії теплопровідности. Докладно розглядається теплопровідність провідників, розкривається фізичний зміст пропорційности між питомою теплопровідністю і питомою тепломісткістю при постійному об’ємі, виводиться зв’язок між коефіцієнтом проходження і середньою довжиною вільного пробігу, обговорюються обчислення числа фононних мод і густини фононних станів, особливості Дебайового моделю теплопровідности і розсіяння фононів, температурна залежність ґратницевої теплопровідности, відмінність ґратницевої теплопровідности від електронної провідности і квантування теплопровідности.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача