Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

L. S. Аndriyko, V. I. Zarko, А. I. Маrynin, V. V. Olishevskyi, A. A. Kravchenko, and Е. M. Demjanenko
«Zeta Potential and Degree of the Aggregation of Nanoparticles of the Pyrogenic Silica in the Presence of the Dissolved Metal Chlorides in the Aqueous Medium»
0389–0402 (2015)

PACS numbers: 61.46.Bc, 61.46.Df, 68.35.-p, 73.22.-f, 81.07.Nb, 82.45.Yz, 82.70.Dd

Методою фотон-кореляційної спектроскопії досліджено вплив концентрації (0,001–0,1 M) хлоридів лужних металів (LiCl, NaCl, KCl) на ступінь аґреґації та дзета-потенціял частинок пірогенного кремнезему (0,5–5% мас.) у водному середовищі. На основі результатів квантово-хемічного моделювання взаємодії розчинів електролітів із поверхнею кремнезему проведено оцінювання величини зсуву константи дисоціяції (рKа) силанольних груп поверхні у присутності гідратованих йонів таких солей. Показано кореляційну залежність між цією величиною, значеннями ефективного діяметра та дзета-потенціялом наночастинок кремнезему, що досліджувався у зазначених розчинах.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача