Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

стабилизация, реология, наночастицы, пирогенный диоксид кремния, водоугольные суспензии
«Адсорбция глицина и её влияние на электрокинетический потенциал и устойчивость суспензий многослойных углеродных нанотрубок»
0025–0035 (2015)

PACS numbers: 61.48.De, 68.37.Lp, 68.43.Mn, 82.45.Tv, 82.70.Kj, 83.80.Hj, 87.15.Tt

Досліджено адсорбцію гліцину багатошаровими вуглецевими нанотрубками (НТ) при рН 6,0. Досягнення адсорбційної рівноваги відбувається протягом 60 хв. взаємодії розчину амінокислоти з адсорбентом. Ізотерма адсорбції має полімолекулярний характер. Взаємодія гліцину з поверхнею НТ в області моношарової адсорбції здійснюється остовом молекули амінокислоти і частково позитивно зарядженою аміногрупою. Показано, що адсорбція гліцину істотно впливає на електрокінетичний потенціял НТ лише при полімолекулярній адсорбції, а абсолютне значення дзета-потенціялу як функція концентрації амінокислоти проходить через максимум. Адсорбція гліцину не сприяє стеричній стабілізації водної суспензії НТ, а посилює аґреґацію гібридних частинок.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача